Makaleler
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA DAVA ÇEŞİTLERİ I) GENEL AÇIKLAMA 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu (HMK) 105 ve 113’üncü maddelerde sek...
KANUN YOLLARI Kanun yolu ile öncelikle bir hakim veya mahkeme kararının; kararı veren merci ya da daha üst bir mahkeme tarafından kontrol edilmesi an...
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA SÜRELER MADDE KONU SÜRE 25 HAKİMİN REDDİ ret sebebinin öğrenilmesinden ...
CEZA YARGILAMASINDA TEMYİZ SÜRESİ GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BAŞLAR   T.C.  YARGITAY  21. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 21. HUKUK...
HAZIRLIK SORUŞTURMASI NEDİR? Hazırlık soruşturması, ceza soruşturmasının ilk aşamasıdır. Ceza soruşturması Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütül...
ÇOCUKLARIN YARGILAMASI NASIL YAPILIR? Çocuk suçluluğu 2000’li yılların başından itibaren tavan yapmış durumda. Eskiden azmettirme sonucu meydana g...
ADLİ PARA CEZASI NEDİR? ADLİ PARA CEZASI ÖDENMEZSE NE OLUR? Adli para cezası ödenmezse adli para cezası hapis cezasına dönüşüyor. Böyle bir durum i...
ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ NELERDİR? 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu'na kıyasen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda da şahsi cezasızlık sebeplerine ye...
CEZA MUHAKEMESİ KARARLARI VE KARARLARIN TEMYİZİ Ceza mahkemesinin karar duruşmasında duruşmanın sona erdiği taraflara bildirildikten sonra beraat, ce...
İFLAS ERTELEMEDE İYİLEŞTİRME PROJESİ NEDİR? Genel Olarak İflasın Ertelenmesi Türkiye’de 2001 yılında yaşanmış olan ekonomik krizde çok sayıda serma...
AİLE KONUTU ŞERHİ NEDİR NASIL KALDIRILIR? Türk kanununda aile konutuna ait yasal bir tanım bulunmamaktadır. Doktrindeki aile konutu tanımı; “Eşlerin,...
TEBLİGAT HUKUKU İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER/USULSÜZ TEBLİGAT NEDİR? İcra ve iflas işlemleri ile ilgili tebligat usulü İİK m. 21de ve İİK m. 57de ...
YABANCILARIN TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL ALABİLME ŞARTLARI NELERDİR? Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin diğer ülkelerde gayrimenkul edinimi konusun...
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA LİMİTED ŞİRKETLER İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Türkiye’nin ve dünyanın uzak bölgel...
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ANONİM ŞİRKETLER İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Ka...
YENİ BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE KONUT VE ÜSTÜ KAPALI İŞYERLERİNİN KİRA BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı ...
GAYRİMENKUL KİRALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. YENİ BORÇLAR KANUNUN YASALLAŞMASIYLA, TAŞINMAZ KİRALARI HAKKINDA NASIL BİR YASAL DÜZENLEM...
YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE, KENDİ ÜZERİNE DÜŞEN EDİMİ İFA ETMEYEN TARAFA KARŞI YAPILMASI GEREKENLER Karşılıklı borç yükleyen sözleşmeler, iki tarafın da ...
İŞ AKDİNİN SONA ERMESİ HALİNDE HANGİ BELGELER DÜZENLENMELİDİR? İşveren ve işçi açısındaki iş sözleşmesinin sona ermesinin doğuracağı sonuçlar, sona e...
Konut alım-satım sözleşmesinde eksik veya ayıplı ifaya karşı ne yapılabilir? Bilindiği üzere 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununu...
KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ HALLERİ NASIL MÜMKÜNDÜR? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile kira sözleşmelerinde pek çok değişiklik ya...
İCRA HUKUKUNDA TAŞINIR VE TAŞINMAZLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ HUSUSU Alacaklının alacağı sebebiyle borçludan haczedilen malların paraya çevrilebilmesi, b...
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMELERDE HANGİ HALLERDE DÖNMELİDİR? Türk Borçlar Kanunu’nun 473. Maddesine göre, yüklenicinin işe zamanında ...
SÖZLEŞMELERDE, EDİMİNİ YERİNE GETİRMEYEN TARAFA KARŞI NE YAPILABİLİR? Karşılıklı borç yükleyen sözleşmeler, iki tarafın da bir edimi ifayı, yani söz...
MARKA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN MARKA DAVALARI NEDİR? Firmanızın ismini, logonuzu, ürünlerinizin isimlerini veya hizmet verdiğiniz alana ilişkin olarak ...
İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMSİZ FESHİ NEDİR? İşveren tarafından bildirim yapılmadan iş akdi haklı nedenle derhal feshedilebilir. İş Kanunu bu durumu“Bil...
İŞE İADE DAVASI NEDİR? NASIL AÇILIR? İşe iade davaları hakkında açıklama yapmadan önce İşe İade davaları için kanuni dayanakları anlatmak faydalıdır....
PATENT VE FAYDALI MODEL HAKKINDA AYRINTILI ANLATIM 1.Patent – Faydalı Model Hakkında Genel Bilgi Ülkemizde patent ile ilgili işlemlerde yasal dayana...
KİRA SÖZLEŞMESİ YENİLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR? Kira sözleşmesinin bitiminde yaşanabilecek en ciddi sorun ev yada işyeri sahibinin ...
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA REHBERİ (KEP) NEDİR? KEP Kayıtlı Elektronik Posta demektir. Kayıtlı Elektronik posta sistemi özellikle Yeni Ticaret Kanunund...
ENDÜSTRİYET TASARIM NEDİR? ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Tasarım modern toplumlarda 20 yüzyılda önem arz etmeye başlamış ve bu süreç teknolojinin gelişmesiyle...
BANKA ve KREDİ KARTI SUÇLARI NEDİR? En çok bilinen bilişim suçlarından biri de “Banka ve Kredi Kartı Dolandırıcılığı”dır. Banka ve Kredi Kartı doland...
İNTERNETTE İZİNSİZ FOTOĞRAF KULLANMA SUÇU NEDİR? İnternet Kullanıcı ve Bloggerlar tarafından en çok sorulan sorulardan biri de İzinsiz Fotoğraf Kulla...
BOŞANMA SEBEBİ OLMAYAN DAVRANIŞLAR NELERDİR? A. Anlaşmalı Boşanma Protokolü Öncelikle anlaşmalı boşanma için sunulan protokol ile hâkimin bağlı ...
İNTERNET YOLUYLA DOLANDIRICILIK HUKUKİ ANLATIM VE ÖRNEK DİLEKÇE “İnternet Yoluyla Satın Alınan ve Fiili Teslimi Gereken Ürünlerin Gönderilmemesi, Eks...
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI HAKKINDA HUKUKİ İNCELEME Son zamanlarda sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden takipçilerimizin en ço...
HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiş bir suç ...
ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR? Kamulaştırma prosedürlerinin Bakanlar Kurulu Kararı ya da kanunlarda sayılan özel durumlarda hızlandırılarak yapıldığı kamu...
ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR? Kamulaştırma prosedürlerinin Bakanlar Kurulu Kararı ya da kanunlarda sayılan özel durumlarda hızlandırılarak yapıldığı kamu...
MENFİ TESPİT DAVASI NEDİR? Menfi Tespit kelime anlamı olarak olumsuz tespittir. Hukuk içerisindeki anlamı ise “Borçlu Olunmadığını Tespiti” dir. Bu d...
TRAFİK KAZALARINDA ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR? Son zamanlarda sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden takipçilerimizin en çok sorduğu sorulardan b...
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU “Özel Hayatın Gizliliği Suçu” sosyal medyanın yaygın şekilde kullanılmasından sonra önem arz eden bir konu haline...
TEHDİT SUÇ NEDİR, UNSURLARI NELERDİR? Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde “(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücu...
AİLE KONUTU ŞERHİ NEDİR? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte Aile Konutu Kavramı hukuk hayatımıza girmiştir. Bu kavram M...
GOOGLE ADWORDS ANAHTAR KELİME SEÇİMİ İLE HAKSIZ REKABET Son zamanlarda en cazip reklam aracının Google Adwords olması buna paralel artan talep dolayı...
TORBA YASA İLE İŞ KANUNDA YAPILAN  DEĞİŞİKLİKLER Meclis gündemini uzun zamandır işgal eden ve kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “İş Kanunu İle B...
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI NEDİR? İcranın Geri Bırakılması kavramı Türk Hukukunda son yıllarda sıkça uygulanan bir uygulamadır.  2004 sayılı İcra İflas...
İNTERNET ÜZERİNDEN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI VE TAZMİNAT Türkiye’de internetin kullanımın yaygınlaşmasından sonra en sık karşılaştığımız konulardan b...
AÇIK CEZAEVİ BAŞVURUSU VE UYGULAMALARI Açık cezaevleri ile ilgili yönetmelikte geçen diğer önemli maddelere kısaca değinmek gerekir. Öncelikle hüküml...
HANGİ HÜKÜMLÜLER AÇIK CEZAEVİNE GİDEMEZ? Açık cezaevine gidemeyecek hükümlüler ilgili yönetmeliğin 8 maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; kapalı ceza...
KAPALI CEZAEVİNDEN AÇIK CEZAEVİNE GEÇME ŞARTLARI NELERDİR? Kapalı Cezaevinde kalan hükümlüler cezaların belirli bir bölümünü kapalı cezaevinde yattık...
YENİDEN AÇIK CEZAEVİNE GÖNDERİLME ŞARTLARI KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLME VE YENİDEN AÇIK CEZAEVİNE GİTME ŞARTLARI Kapalı cezaevinde cezalarını çekmekt...
6100 SAYILI MUHUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA YER ALAN DAVA ÇEŞİTLERİ I) GENEL AÇIKLAMA 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu (HMK) 105 ve 113’üncü madde...
İHTİYATİ TEDBİR NEDİR? H.M.K İLE “İHTİYATİ TEDBİR”E GETİRİLEN YENİLİKLER NELERDİR? İhtiyati tedbir bilindiği üzere, dava konusu ile ilgili olarak tar...
YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFiZi NE DEMEKTİR? TANIMA VE TENFİZ ARASINDAKİ FARK NEDİR? 2675  Sayılı Yasa’ya (MÖHUK) göre yabancı ma...
BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞINI ADİ ALACAK NİTELİĞİNDE OLUP İİK.NUN 83 MAD. GEREĞİNCE KESİNTİ YAPILMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ ESAS N: 2013/1...
TAHLİYE TAKİPLERİNDE TEMLİK NEDİR? T.C YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2013/15871 KARAR NO: 2013/17454 KARAR TARİHİ : 26.12.2013 Tahliye isteme ha...
İHALENİN FESHİ DAVASINDA KIYMET TAKDİRİNİN TEBLİĞ EDİLMEMESİNİ İCRA MAHKEMESİ RE'SEN DİKKATE ALAMAZ... YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/11770 KA...
İCRA İFLAS KANUNUNDA MENFİ TESPİT DAVASINDA ZAMANAŞIMI İÇİN DÜZENLEME OLMADIĞI T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2014/9698 KARAR NO. 2014/...
MEMUR VASITASIYLA TEBLİGAT T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO        : 2013/20628...
3.300.TL.NİN ALTINDAKİ BORÇLAR İÇİN HEMEN İCRA TAKİBİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN T. C. Y A R G I T A Y ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ ESAS : 2015/10571 KARAR ...
AVUKATLARIN VEKİL OLMADIKLARI ŞAHISLAR HAKKINDA AÇILMIŞ DAVA VE İCRA TAKİPLERİNE SORGULAMA HAKKI Avukatların vekili olmadıkları şahıslar hakkında açı...
TAAHHÜDÜ İHLAL TAZYİK HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ Taahhüdü ihlal tazyik hapsinde hastalık nedeni erteleme, Taahhüdü ihlal hapis cezasında hamile, geb...
İCRA DAİRELERİNCE ALACAKLI TARAF AVUKATINA ÖDENMESİNE KARAR VERİLEN VEKÂLET ÜCRETLERİNİN BELGELENDİ İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenme...
Gazete İle Yapılan Satış İlanlarında Gazetenin Hangi Tarihteki Tirajının Dikkate Alınacağı GAZETE İLE YAPILAN SATIŞ İLANLARINDA GAZETENİN HANGİ TARİ...
GAYRİMENKUL MÜLKİYETİ I. GİRİŞ İnsanlık tarihi boyunca mülkiyet hakkı her zaman sorun olmuştur. Rousseu “İlk defa bu benimdir diyerek bir toprak par...
BORÇLUNUN HALİNE UYGUN EVİ HACZEDİLEMEZ Borçlunun vadesinde ödeme yapmaması veya yapamaması halinde, borcun tahsili için alacaklı icra yoluna gidebil...
HACZEDİLMEYECEK EŞYA VE HAKLAR Bu noktada, borçlunun mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi ve borcun kapatılması sağlanıyor. Haczin temel amacı, ...
İCRADA YAPILAN GAYRİMENKUL İHALELERİNDE ÖNEMLİ AYRINTILAR Taşınmaz satış yöntemlerinden en önemlilerinden birisi de kamu kurumu olan icra müdürlükler...
LİMİTED ŞİRKET HİSSE SATIŞI VE ARIZİ KAZANÇLAR HUSUSU Bilindiği gibi, limited şirketlerde ortaklık paylarının devrinde elde edilen kazançlar değer ar...
BELEDİYE VARLIKLARININ HACZİ İCRA VE İFLAS KANUNUN 82/1 MADDESİNİN BELEDİYELER AÇISINDAN ÖNEMİ 1. GİRİŞ Haciz sözcüğü, “ayıran” , “bölen” anlamına...
TAŞINIR MALLARIN HACZİ VE SATIŞI Bilindiği gibi makine imalatçılarının en temel sıkıntısı üretim bandında yaşanan sorunlardır. Yani imalat aşamasında...
NAFAKA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE ZAMAN SONA ERER? Nafaka ödeme yükümlülüğü ne zaman sona erer? İştirak nafakası, velayetin taraf değiştirmesi halin...
NAFAKA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE ZAMAN SONA ERER? Nafaka ödeme yükümlülüğü ne zaman sona erer? İştirak nafakası, velayetin taraf değiştirmesi halin...
NAFAKA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE ZAMAN SONA ERER? Nafaka ödeme yükümlülüğü ne zaman sona erer? İştirak nafakası, velayetin taraf değiştirmesi halin...
MÜSPET VE MENFİ ZARARIN TAZMİNİ.. Ticari yaşamda kar da zarar da vardır. Bu doğal sonuçtur. Bu yazımızda karşı tarafın kusurlu eylemleri ya da sözleş...
ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR? ACELE KAMULAŞTIRMA DAVASI NEDİR? Kamulaştırma prosedürlerinin Bakanlar Kurulu Kararı ya da kanunlarda sayılan özel durumlar...
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ OLARAK EHLİYETE EL KONULMASI NEDİR? Denetimli Serbestlik 5237 Sayılı Ceza Kanunu ile hukuk sistemimize girmiş fakat uygu...
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU NEDİR? Özel belgede sahtecilik suçu TCK’nın 207. ve TCK’nın 208. Maddelerinde düzenlenmiştir. Suçun maddi konusunu özel...
İCRA İFLAS KANUNUNA GÖRE MAAŞ HACZİ NEDİR? Maaş haczi 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu 83 maddesi uyarınca yapılan bir icra işlemidir. Bu işlemin son za...
MENFİ TESPİT NEDİR, NASIL AÇILIR? Menfi Tespit kelime anlamı olarak olumsuz tespittir. Hukuk içerisindeki anlamı ise “Borçlu Olunmadığını Tespiti” di...
TRAFİK KAZASI SONUCU ARAÇ DEĞER KAYBI  NEDİR? Son zamanlarda sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden takipçilerimizin en çok sorduğu sorularda...
TEHDİT SUÇU NEDİR? Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde “(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokun...
AİLE KONUTU ŞERHİ NEDİR TAPUYA NASIL TESCİL ETTİRİLİR? 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte Aile Konutu Kavramı hukuk hay...
GOOGLE ADWORDS ANAHTAR KELİME SEÇİMİ İLE HAKSIZ REKABET Son zamanlarda en cazip reklam aracının Google anahtar kelime (Adwords) olması buna paralel a...
FACEBOOK ÜZERİNDEN YAPILAN DOLANDIRICILIK Sosyal medya kullanımının çok geniş kitlelere ulaşması sebebiyle sosyal medya üzerinden çeşitli suçlarda iş...
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( TEHİR-İ İCRA KARARI NEDİR? ) İcranın Geri Bırakılması kavramı Türk Hukukunda son yıllarda sıkça uygulanan bir uygulamadır....
MAHKEME GİDER AVANSININ KESİN SÜREDEN SONRA YATIRILMASININ SONUÇLARI Bu karar incelememizde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince kesin sür...
MAHKEME GİDER AVANSININ KESİN SÜREDEN SONRA YATIRILMASININ SONUÇLARI Bu karar incelememizde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince kesin sür...
MENFİ TESPİT DAVASI NEDİR? Menfi Tespit kelime anlamı olarak olumsuz tespittir. Hukuk içerisindeki anlamı ise “Borçlu Olunmadığını Tespiti” dir. Bu d...
1) KAPALI CEZAEVİNDEN AÇIK CEZAEVİNE GEÇME ŞARTLARI NELERDİR? Kapalı Cezaevinde kalan hükümlüler cezaların belirli bir bölümünü kapalı cezaevinde yat...
HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU.. HAKİME KARŞI TAZMİNAT DAVASI.. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Genel Hükümler başlıklı Birinci Kısım’ın İkinci Ay...
ANONİM ŞİRKETLERDE ÇIPLAK PAYLARIN DEVRİ NASIL YAPILIR? Herhangi bir senede (İlmuhabere)  bağlanmamış olan paylara, ÇIPLAK PAY denilmektedir. Bilin...
YENİ TCK.’DA “MALA  KARŞI SUÇLAR” I-YAĞMA A-YAĞMA SUÇUNUN TEMEL ŞEKLİ 1-Genel Olarak Yağma suçunun temel şekli yeni yasamızın 148.,nitelikli halle...
T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2013/13-303 KARAR: 2013/296 KARAR TARİHİ: 11.06.2013 tarihli kararında yer alan açıklamalara göre; ".......Beş ...
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ ALABİLMESİNİN KOŞULLARI.. YABANCILARIN Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca, ülkemizin taraf olduğu ikili ya da çok tar...
BAKANLAR KURULU VEYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KARARI İLE VATANDAŞLIKTAN ÇIKMA İZNİ ALANLARA VERİLEN MAVİ KART NEDİR? KİMLERE NASIL VERİLİR? Avrupalı Türkle...
KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLAMA SUÇU NEDİR? 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Ahlaka Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiş bir suç türüdür...
BİLİNÇLİ TAKSİRDE UZUN SÜRELİ HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLMEZ. T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ ESAS NO. 2013/23002 KARAR NO. 2014/17012 KARAR TARİH...
“KASTEN ADAM YARALAMA” SUÇUNU İŞLEYEN POLİS MEMURU MESLEKTEN ÇIKARTILIR.. T.C. DANIŞTAY Onikinci Daire Esas No : 2009/8137 Karar No : 2012/4969 Karar...
MAHKEME KARARININ TEFHİMİ/SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ/GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ NE DEMEKTİR? T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2013/20237 KARAR NO. 2...
T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO: 2013/14-97 KARAR NO: 2013/331 KARAR TARİHİ: 05.07.2013 SAYILI İLAMINDA AYNEN YER ALDIĞI ÜZERE... CİNSEL SALD...
KAMU GÖREVLİSİNİN (HAKİMİN) NÜFUZ KULLANARAK CİNSEL SALDIRI SUÇUNU İŞLEMESİ.. T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO: 2013/14-97 KARAR NO: 2013/331 ...
BONO ÜZERİNE İKİ AYRI VADE YAZILMASI, SENEDE KAMBİYO VASFINI KAYBETTİRİR.. T.C YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ  ESAS NO: 2014 / 18234  KARAR NO: 2014 / 244...
İŞÇİ, İŞYERİNDE RIZASI DIŞINDA UYGULANAN ÜCRETSİZ İZNİ KABUL ETMEK ZORUNDA DEĞİLDİR Bilindiği gibi, 4857 sayılı İş Kanunu ücretsiz izne ilişkin açık...
ÇEK’ İN İCRA TAKİBİ İÇİN ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR? T.C  YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ  ESAS NO: 2014 / 20482  KARAR NO: 2014 / 24097  KARAR TARİHİ: ...
İCRA TAKİBİNE YÖNELİK İTİRAZ VE ŞİKAYETLER KESİNLEŞMEDEN SATIŞA GİDİLEMEZ. T.C YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2010 / 28314 KARAR NO: 2011 /...
ARSA PAYLARININ  DÜZELTİLMESİ DAVASI NEDİR? Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma iz...
BİLİNÇLİ TAKSİR  - ŞAKA İLE DOĞRULTULAN TABANCANIN PATLAMASI.. T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2012/3-1496 KARAR: 2014/135 Kasten yaralama s...
CEZA HUKUKUNDA YER ALAN ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİNE ETKİSİ (UZAMIŞ ZAMANAŞIMI) Ceza hukukuna ilişkin dava zamanaşımı süreleri, işl...
ÇEKİN HAMİLİ TARAFINDAN KAYBEDİLMESİ İDDİASI YETERLİ SAYILIR T.C YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2014 / 6701 KARAR NO: 2014 / 12060 KARAR TARİ...
SUÇU MESLEK EDİNME –İNFAZ REJİMİ – BANDROLSÜZ KİTAP BASMAK YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2013/7-399 KARAR: 2014/58 5846 sayılı Kanuna muhalefet s...
HAKİM HAKKINDA ŞİKAYET, VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ GEREKTİĞİ YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2013/4-1905 KARAR: 2014/140 Taraflar arasındaki tazmina...
ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KAZASINDA SİGORTA ZARARI KARŞILAR MI? YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2013/17-1098  KARAR: 2014/644 Taraflar arasındaki “itirazı...
BELEDİYE KAZI ÇALIŞMASINDAN DOĞAN ZARAR, GÖREVLİ MAHKEME YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2013/4-415  KARAR: 2014/199 Taraflar arasındaki “tazminat...
ŞANTAJ SUÇUNUN UNSURLARI, KAMERAYA KAYDEDİLEN CİNSEL İLİŞKİ YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2014/4-292 KARAR: 2014/436 İki mağdura yönelik şantaj s...
EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ YAPILIP YAPILAMACAĞI.. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2014/1-271 KARAR: 2014/350 Nitelikli kasten öld...
"ADAM ÖLDÜRMEK", KAST/OLASI KAST/BİLİNÇLİ TAKSİR'İN TESPİTİ.. T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. 2014/1-314 KARAR NO. 2014/389 KARAR TARİHİ. 23...
TEDİYE MAHALLİ İLE TEVDİ MAHALLİNİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMAMALIDIR.. Mahiyetleri ve tatbikleri birbirinden tamamen farklıdır. Tediye mahalli borçlunun bo...
FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN USULSÜZ İCRA TAKİPLERİNE İTİRAZ, MENFİ TESPİT VE ÖDENEN PARANIN (İSTİRDADI) GERİ ALINMASI DAVALARI GENEL OLARAK FAKTORİNG Fa...
YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI ESAS NO: 2013/1  KARAR NO: 2014/1 RESMÎ GAZETE SAYI : 28975 17 NİSAN 2014 ÖZET: İlk derec...
Anayasanın 141. maddesi ile CMK. nun 34 ve 230. maddeleri uyarınca, mahkemeler kararlarını gerekçeli olarak yazmak zorundadırlar. Bu yasal düzenlemele...
TCK 220 KAPSAMINDA SUÇ ÖRGÜTÜ NEDİR? 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma fiilini müstakil bir yaptırım al...
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK, İLETİŞİMİN DENETLENMESİ T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU  E: 2013/10-483  K: 2013/599  T: 10.12.2013 *ÖRGÜTLÜ OLA...
1. EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN DÜZENLEME.. 6552 sayılı Kanunun 55. Maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 9 gereği...
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN (TCK m.155) HUKUKİ İHTİLAFLA İLİŞKİSİ Güveni kötüye kullanma suçu, TCK’nın malvarlığına karşı suçlar bölümünde düzenle...
CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSÎLİĞİ, KAST VE TAKSİR Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği MADDE 20. - (1) Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinde...
Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde hangi suçların memuriyete alınmaya engel olduğu şu şekilde düzenlenmiştir: “Türk Ceza Kanununun 53 üncü mad...
KİRA BEDELİ TESPİTİNE "ENFLASYON ORANI ARTIŞININ" ETKİSİ... YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2013/3-633  KARAR: 2014/154 Taraflar arasındaki “kir...
UYARLAMA DAVASI HGK KARARI… HGK. 07.05.2003 Tarih,  2003/13-332 Esas,  2013/340 Karar Özet: Uyarlama davalarında, sözleşmeye bağlılık ve sa...
EVDE HİZMETÇİ OLARAK ÇALIŞAN KİŞİNİN HİZMET TESPİTİ USULÜ... YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS: 2013/10-2280  KARAR: 2014/65 Taraflar arasındaki “hiz...
ADİ ORTAKLIKLAR NEDİR? Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklı...
BORÇLUYA İCRA EMRİ TEBLİĞ EDİLMEDEN, MALLARI HACİZ EDİLEMEZ T.C YARGITAY 8.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2013 / 8904 KARAR NO: 2013 / 14479 KARAR T...
BENZİNCİDEKİ AKARYAKIT POMPALARININ HACZİ MÜMKÜN MÜDÜR? T.C YARGITAY 8.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2013 / 7667 KARAR NO: 2013 / 11699 KARAR TARİHİ...
KİTAP BASIMI İÇİN YAPILACAK SÖZLEŞMEDE BASKI ADEDİNİN YER ALMAMASININ SONUÇLARI… Yazar ve yayınevleri arasında yapılan sözleşmelerde özellikle yıllar...
ADİL YARGILANMA HAKKI NEDİR? Adil yargılanma hakkı en temel insan haklarında biridir. Bu hak aynı zamanda hak arama özgürlüğü ile de ilgilidir. Adil ...
RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN “İCRA MEMURUNA” YANLIŞ ADRES BİLDİRİLMESİ SUÇU T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ ESAS NO. 2014/1790 KARAR...
KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA, TEK FİİLLE BİRDEN FAZLA SUÇUN İŞLENMESİ T.C. YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ ESAS NO. 2014/15102 KARAR NO 2014/14597 KARAR TARİH...
ELEKTRİK ABONELİĞİNİN İPTAL EDİLMEMESİ HALİNDE ADINA SÖZLEŞME YAPILAN KİŞİ, BORÇTAN SORUMLULUK T.C YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2013/16514 KA...
ASLİYE CEZADA DURUŞMAYA KATILMAYAN SAVCININ TEMYİZ SÜRESİ TEFHİMDEN İTİBAREN 1 AYDIR. T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. 2013/12-834 KARAR N...
ELEKTRİK HIRSIZLIĞI SUÇUNDA “SAYAÇ TAKARAK KULLANMA HALİ” ZARARIN GİDERİLMESİ HALİNİN SONUÇLARI T.C. YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ ESAS NO. 2014/7638 K...
ECRİMİSİL-HAKSIZ İŞGAL-TAŞINMAZIN TASARRUFUNDA MUVAFAKAT KOŞULUNUN OLUP ALMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ T.C. YARGITAY 1.HUKUK DAİRESİ ESAS NO:...
RÜŞVET ALMA VE VERME SUÇU, KAMU DAVALARI ARASINDAKİ BAĞLANTI T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. 2014/5-52 KARAR NO. 2014/354 KARAR TARİHİ. ...
ÖN İNCELEME DURUŞMASI YAPILMADAN DAVACININ TANIK LİSTESİ VERİLMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR. T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2013/16048 KARAR NO....
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU, İŞYERİNİN KAMU KURUMU OLMASI HALİNDE SUÇUN OLUŞMAYACAĞI (EMSAL) YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2014/15-16 ...
TEMİNAT KELİMESİNİN, VERİLEN SENET VEYA SÖZLEŞMEDE BELİRTİLMESİ GEREKİR. T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2012/12-768, KARAR NO: 2013/3...
ÇEKİN UNSURLARINDA EKSİKLİK OLMASI HALİ SUÇUN NİTELİKLİ Mİ/BASİT MİDOLANDIRICILIK OLDUĞU YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS: 2014/15-74 KARAR: 2014/3...
SAHTE ÇEKİ KULLANMAK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUDUR-ADLİ PARA CEZASI MİKTARI (EMSAL) YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS: 2014/15-110 KARAR: 2014/35...
İCRA MEMURUNUN, HACİZ 'TALEBİNİ' REDDETME YETKİSİ YASANIN 82. MADDESİ KAPSAMIYLA SINIRLIDIR. T.C YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2013/20354 ...
TERS YÖNDE SEYREDEN ARACIN UYARILMASINA RAĞMEN EYLEMİNE DEVAM ETMESİ “TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA” SUÇUNU OLUŞTURUR. YARGITAY CEZA GENEL KURUL...
YARGITAY TEMYİZ DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLEN SEBEPLERLE BAĞLI OLMAKSIZIN KARARA ETKİLİ OLAN TÜM YASAYA AYKIRILIKLARI KENDİLİĞİNDEN İNCELEMELİDİR. T.C. YA...
İŞE İADE DAVASINDA, İŞVEREN İŞÇİNİN İŞE DÖNMESİNİ ŞARTA BAĞLAYAMAZ İşe iade davasında, Davalı İşverenin Davacıyı İşe Başlatmadan Önce Eğitime Tabi Tu...
UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK UYUŞTURUCU MADDE KULLANILMASI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU YARGITAY 10.CEZA DAİRESİ ESAS NO:2013/13007 KARAR NO:2014/1359 KARAR T...
HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞTUĞU İDDİASI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ. T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO. 2013/4-8 KARA...
SURESİ DOLMUŞ AMA SİCİL KAYDI SİLİNMİŞ OLMASI, HAGB UYGULANACAĞI ANLAMINDA DEĞİLDİR. T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E.N. 2012/2-1418 K.N. 2013/42...
TRAFİK KAZASINDA, EŞİ ÖLEN, ANCAK BAŞKASININ YARALANMASINA SEBEP VEREN KİŞİ HAKKINDA TCK m. 22/6 UYGULANMAZ. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2013/9...
HIRSIZLIK VE KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇLARINDA DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR? YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2014/2-238 KARAR: 2014/361 S...
TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA AKRABALIK İLİŞKİSİ MUVAZALI DEVİR İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİLDİR. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E.N. 2013/17-224 ...
YAYA SEBEP OLDUĞU TRAFİK KAZASINDAN SORUMLUDUR.(EMSAL) YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2013/12-10 KARAR: 2014/80 Taksirle bir kişinin ölümüne ...
TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM VE YARALAMA SUÇUNDA, TEMYİZ SÜRESİ 7 GÜN OLUP TEFHİM VEYA TEBLİĞLE BAŞLAR. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2013/12–818 ...
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YARALAMA SUÇU, CEZANIN ERTELENMEMESİ YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2013/12-20 KARAR: 2014/81 Taksirle yaralama suçunda...
HAKİM BİLMESİ GEREKEN HUKUKİ BİR KONUYU BİLİRKİŞİYE SORAMAZ. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/11959 KARAR: 2013/17874 Yukarıda tarih ve nu...
İDDİANAMEDE YERALAN OLAYIN CEZA VERİLEN SUÇU KAPSAMAMASI YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas: 2013/13-136 Karar: 2014/193 Sanık T...in hırsızlık suçu...
1 KİLO ET ÇALAN ÇOCUĞUN CEZASINDAN İNDİRİM YAPILMALI MI? YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2014/13-73 KARAR: 2014/384 Hırsızlık suçundan sanık P.....
CEZA DAVASININ TEBLİGAT AŞAMASINDA ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI... YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas: 2013/11-398 Karar: 2014/259 Hükümlü N...’nin 1999 ta...
ŞANTAJ SUÇU NEDİR, UNSURLARI NELERDİR, KAMERAYA KAYDEDİLEN CİNSEL İLİŞKİ YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas: 2014/4-292 Karar: 2014/436 İki mağdura ...
ADAM ÖLDÜRME SUÇU KASTIN/OLASI KASTIN/BİLİNÇLİ TAKSİR'İN TESPİTİ T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. 2014/1-314 KARAR NO. 2014/389 KARAR TAR...
YARALAMA SONUCUNDA YÜZDE SABİT İZ KALMASI, ADLİ TIP RAPORUNUN ÖNEMİ YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2014/3-1 KARAR: 2014/256 Kasten yaralama s...
BİLİNÇLİ TAKSİR, ŞAKAYLA DOĞRULTULAN TABANCANIN PATLAMASI T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2012/3-1496 KARAR: 2014/135 Kasten yaralama suç...
BASIN YOLUYLA HAKARET, DÜZELTME VE CEVAP HAKKI, DAVA SÜRESİ YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2013/7-416 KARAR: 2014/404 Sanık Y... hakkında Basın...
SUÇU MESLEK EDİNME, İNFAZ REJİMİ, BANDROLSÜZ KİTAP SATMAK YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2013/7-399 KARAR: 2014/58 5846 sayılı Kanuna muhalefet...
EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ YAPILIP YAPILAMAYACAĞI Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas: 2014/1-271 Karar: 2014/350 Nitelikli kasten ...
DOSYADA NÜFUS VE SABIKA KAYDI BULUNMAMASI, BOZMA NEDENİDİR. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas: 2012/3-1402 Karar: 2014/112 Kasten yaralama suçundan...
TEBLİGAT KANUNU 10/2. MD. GÖZARDI EDİLEREK 21/2 MD. TEBLİĞ YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/11605 KARAR: 2013/20184 Yukarıda tarih ve numar...
KIYMETLİ EVRAKIN “KAYBEDİLMESİ/KİŞİNİN RIZASI HİLAFI SONUCU (DOLANDIRICILIK- HIRSIZLIK- GASP vb GİBİ EYLEMLER DAHİL) ELDEN ÇIKMASINA İLİŞKİN” İPTALİ D...
DOLANDIRICILIK  İLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARININ AYRIMI… Yargıtay’ ın yerleşik kararlarında yer aldığı üzere: Dolandırıcılık suçunun oluşabilme...
PROJE VEYA MAKETTEN KONUT ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, özellikle gün...
YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI NEDİR? Yeni Ticaret Kanununda açıklanan ve kamuoyunda en çok ...
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA 1, 2 VE 5 YILLIK SÜRELER (İİK. 277 VD.) İcra Hukukunda yer alan düzenlemeye göre; “TASARRUFUN İPTALİ” davaları” iptali ...
Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde HANGİ SUÇLARIN MEMURİYETE ALINMAYA ENGEL OLDUĞU ŞU ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞTİR: I. “Türk Ceza Kanununun 53 üncü...
TAZYİK HAPİSLERİNDE (TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNDA) ZAMANAŞIMI KESİLMEZ, KARARIN KESİNLEŞME TARİHİNDEN İKİ TAM YIL SONRA DÜŞER (İNFAZ EDİLEMEZ) Tazyik hapis...
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinde bankalar ve fon dâhil diğer malî kurumların alacakları(3) ile diğer varlıklarının satın alınması, ta...
DİLEKÇENİN TARANARAK UYAP'A AKTARILMA TARİHİ, (EMSAL KARAR) T.C YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO: 2013/14-742 KARAR NO: 2014/16 KARAR TARİHİ:21.01....
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA, DOLANDIRICILIK,HIRSIZLIK SUÇ AYRIMI T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. 2012/15-1358 KARAR NO. 2013/389 KARAR TARİHİ. 24...
"İFLAS ERTELEMEDE" İŞÇİ ALACAKLARININ DURUMU.. ERTELEME KARARININ ETKİLERİ: MADDE 179/b. (Ek madde: 17/07/2003 - 4949 S.K./50. md.) Erteleme karar...
ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR? A.GENEL OLARAK 01.10.2011 tarihinde yürürlükten kalkan 1086 sayılı H.U.M.K da yer almayan çek...
KONUT VE ÇATILI İŞYERİNİN 10 YILLIK KİRA SÜRESİNİ DOLDURMASI NEDENİYLE TAHLİYESİ NEDİR? 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun 1 Temmuz 2012...
I-) “RESMÎ BELGEDE SAHTECİLİK” SUÇU (TCK MADDE 204/I) TCK madde 204/1’e göre; bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi baş...
HANGİ ŞARTLARDA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİRSİNİZ? 1. 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmekted...
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK SUÇU NEDİR? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, TCK.’nun 220. maddesinde düzenlenmiştir. Madde de; “ (1) Kanunun su...
VASİYETNAME NEDİR? NASIL HAZIRLANIR? (KISA BİLGİ) T.M.K.' da yer alan VASİYETNAME şeklen üç grupta toplanır. 1.Resmi şekilde yapılan vasiyetname, ...
KIYMETLİ EVRAKIN ZAYİ EDİLMESİ VEYA KİŞİNİN RIZASI HİLAFI SONUCU ELDEN ÇIKMASINA İLİŞKİN (DOLANDIRICILIK- HIRSIZLIK- GASP vb GİBİ EYLEMLER DAHİL) İPTA...
ÇEK/SENET İPTALİ DAVASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER.. AMACI/TANIMI : Çek veya Senedin çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması GASP EDİLMESİ gibi...
CEZALARIN TOPLANMASI VE KOŞULLU SALIVERİLME İLİŞKİSİ.. Cezaların toplanmasından kasıt, bir kişi hakkında, işlediği her suç için ayrı ayrı hükmedilen ...
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ - İNTERNETTE YAYINLANAN İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARTILMASI.. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarını...
GÖZALTI  NEDİR? SÜRELERİ NE KADARDIR? Kişinin; CMK md.90 da yer alan düzenlemeler gereği yapılan yakalama işlemi sonrasında, “Ceza Muhakemesi Kanunu ...
5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDAKİ KANUNDA ÖNGÖRÜLEN "KOŞULLU  SALIVERME" ŞARTLARI... Tanımı : Cezaevlerinde bulunan hüküml...
NE( NON) BİS IN IDEM PRENSİBİ NEDİR? Ceza hukuku ve ceza yargılaması hukuku alanında benimsenmiş olan bu prensip, aynı fiil nedeniyle faile bir ceza ...
“BELİRSİZ ALACAK” DAVASININ KOŞULLARI/YASAL DÜZENLEME... Bilindiği üzere; 6100 Sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikt...
ŞUFA DAVASI (ÖN ALIM DAVALARI) HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER.. A.    ŞUFA HAKKI NEDİR? Önalım hakkı, öncelikli sahip olma hakkıdır. Yasa koyucu, öna...
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA 1- 2 ve 5 YILLIK SÜRELER NELERDİR? (İİK. 277 vd) İcra Hukukunda da hakim olan düşünceye göre;  ” İPTAL DAVALARININ” ama...
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU AÇISINDAN "ARAMA VE EL KOYMA" Mehmet EYVAZOĞLU Gümrük Muhafaza Memuru Arama ve el koymaya ilişkin hükümler 5271 ...
İNTERNETTE ERİŞİME ENGELLEME (YALAN HABERLERİN SİLDİRİLMESİ) KARARININ ÇEŞİTLERİ NEDİR? Erişimin Engellenmesi Kararını Veren Merci Bakımından 30.11....
İNTERNETTE “BAŞKASI ADINA VEYA SAHTE HESAP AÇMA” SUÇU… Bir kişi adına açılan profil hesabında, o kişinin fotoğrafı, kimlik bilgileri, kişisel e-posta...
YENİ BORÇLAR KANUNUN “KİRA SÖZLEŞMELERİNE” İLİŞKİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER.. Bilindiği üzere 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu 01.07.2012 tarihinde y...
Soru: 3 aylık mirası ret süresini kaçıran mirasçı, aradan uzun bir süre geçtikten sonra (muris aleyhinde açılan alacak davası/icra takibi nedeniyle) "...
KİRALANAN EVİN ERKEN TAHLİYESİ NEDENİYLE KİRA KAYBI YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/9792 KARAR: 2014/4045 Mahalli mahkemesinden verilmiş bul...
10 YILLIK UZAMA SÜRESİNİN DOLMASI, KİRA AKDİNİN FESHİ YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/5896 KARAR: 2013/7050 Mahalli mahkemesinden verilmiş b...
SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ VE FESİH İHBARI YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2014/5641 KARAR: 2014/8167 Mahalli mahkemesinden veri...
BAŞKASINA AİT KİMLİKLE AÇILAN SAHTE BANKA HESAPLARI YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ ESAS: 2013/17837 KARAR           : 2014/5748 Gereği görüşülüp düşünü...
DOĞALGAZA GEÇİLDİĞİ İÇİN KAPICININ GÖREVİNE SON VERİLMESİ YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/9663 KARAR: 2014/11105 Davacı, kıdem tazminatı, i...
MİRAS YOLUYLA İNTİKAL EDEN TAŞINMAZDA TAHLİYE DAVASI AÇMA YETKİSİ... YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2014/264 KARAR: 2014/1109 İcra mahkemesince ...
PAYLI MÜLKİYETTE KİRA PARASINI KİMİN NE KADAR ALACAĞI... YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/10212 KARAR: 2014/3638 Mahalli mahkemesinden verilm...
PAYLI MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZI KİRAYA VERME ŞARTLARI YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2014/5495 KARAR: 2014/6432 İcra mahkemesince verilmiş buluna...
YETERSİZ GEREKÇEYLE FAZLA CEZA VERİLMESİ, HAGB UYGULANMAMASI YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ ESAS: 2013/10014 KARAR: 2014/10532 Yerel mahkemece verilen ...
SENETTEKİ İMZANIN İNKARI, SENETTEKİ YAZININ İNKARI AYRIMI YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/15916 KARAR: 2013/25376 Yukarıda tarih ve numara...
VADESİ GELMEYEN SENETLERİN ÖDENMESİNİN DURDURULMASI KARARI YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/16508 KARAR: 2013/24835 Yukarıda tarih ve numar...
SENEDİ İMZALAYANIN ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ OLMAMASI DURUMU YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/15760 KARAR: 2013/24544 Yukarıda tarih ve numar...
GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDENECEK SENETLER TANZİM TARİHİNDEN İTİBAREN 1 YIL İÇERİSİNDE İCRA TAKİBİNE GEÇİLMESİ HALİNDE EVRAKIN KAMBİYO VASFI MEVCUTTUR. T.C. YARG...
FİİL EHLİYETİNE GÖRE GERÇEK KİŞİLERİN HUKUKİ DURUMU Fiil ehliyeti açısından, gerçek kişilerin hukuki durumlarını ve fiil ehliyetinin koşulların...
ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ NEDİR, NASIL DAVA AÇILIR? I. ARSA PAYI A. GENEL OLARAK 634 sayılı Kanun tarifler başlıklı 2. madde (d) bendinde aynen,“Ar...
ELEKTRİK KAYIP- KAÇAK BEDELİ TÜKETİCİYE YANSITILAMAZ (EMSAL) YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS: 2013/7-2454 KARAR: 2014/679 Taraflar arasındaki...
TÜRK TELEKOM'UN SABİT ÜCRET ALMASI HUKUKA UYGUNDUR.. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS: 2013/13-661 KARAR: 2014/440 Taraflar arasındaki “Tüketi...
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN GERÇEĞE AYKIRILIĞI, DEVLETİN SORUMLULUĞU YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/6957 KARAR: 2014/8803 Davacı Y... vekili Avukat...
TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU... YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS: 2013/12-2113 KARAR: 2014/210 Taraflar arasındaki “takibin...
TATİL OTELİNDE DOMUZ ETİ YEDİRİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT... YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS: 2013/13-492 KARAR: 2014/87 Taraflar arasındaki " ...
MEHİR SENEDİ İLE BAĞIŞLANAN EV, MEHİR SENEDİNİN GEÇERLİLİĞİ.. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/4841 KARAR: 2014/7106 Taraflar arasında gör...
SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN ÇEK, YAZILI DELİL BAŞLANGICI OLUR.. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/657 KARAR: 2014/4616 Taraflar arasındaki m...
TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT DAVASI AÇMA SÜRELERİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/8682 KARAR: 2014/10295 Taraflar arasındaki tazminat da...
NAFAKANIN AZALTILMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR? YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/21148 KARAR: 2014/6365 Taraflar arasında görülen naf...
ŞİRKETLERDE SERMAYENİN KAYBI VE BORCA BATIKLIK HALLERİ.. Ülkemizde çoğunluğunu limited ve anonim şirketlerin oluşturduğu sermaye şirketlerinde ort...
LİMİTED ŞİRKETTE PAY DEVRİ NASIL YAPILIR? Limited şirketlerin, vergi borcu gibi kamu idarelerine olan ödenmemiş borçlarından ilk olarak ilgili şirket...
POLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR? 1-POLİS FAALİYETİNİN MAHİYETİ VE SINIRLARI Polisin kamu düzeninin korunmasına matuf önleme faaliyetleri, çoğu ...
CUMHURİYET SAVCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ I – SAVCILIK KURUMU A – Tanımı B - Ülkemizdeki Gelişimi C - Teşkilatı II – SAVCILARIN GÖREV V...
KAT MALİKLERİ KURULUNCA YÖNETİCİ SEÇİMİ NASIL YAPILIR? Madde 23- Kat Malikleri Kurulu, her yıl Ocak ayının ilk on beş günü içinde yapacağı toplantıda...
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRELERİ NEDİR- KİMLER DAVA AÇABİLİR? 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasına göre Kat malikleri kurulu, y...
REDDİ MİRAS NEDİR SÜRESİ NE KADARDIR? Dedeniz, babanız, anneniz veya herhangi bir yakınınızdan miras kaldığını düşünelim. Bu miras size maddi geli...
ÖLÜME BAĞLI TASARRUF NEDİR? Türk Medeni Kanununun 505. maddesine göre mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası, kardeşleri veya eşi bulunan miras bır...
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ! Medeni Kanunu kapsamında yer alan esaslara göre ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için geçerli olan sebepler şu şek...
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TENKİSİ (AZALTILMASI/İNDİRİLMESİ) NEDİR? Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edeb...
MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER.. MİRAS HUKUKUNUN KONUSU Miras hukukunun konusu, bir gerçek kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş o...
MİRASIN AÇILMASI İŞLEMLERİ.. Mirasın açılması; miras bırakan kimsenin ölümü ile söz konusu olur. Mirasın açılması hususunda miras bırakanın sağlığ...
TRAFİK KAZASINA KARIŞAN ARACIN KAYIT MALİKİ, ARAÇ İŞLETEN... YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS: 2012/4-1069 KARAR: 2013/379 Taraflar arasındak...
NAFAKADAN KURTULMAK İÇİN ŞİRKET HİSSESİNİ DEVREDEN DAVACI.. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/16018 KARAR: 2014/845 Taraflar arasında görül...
İNTERNET ARACILIĞIYLA KAPORA DOLANDIRICILIĞI YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ ESAS: 2012/14159 KARAR: 2012/45844 Dosya incelenerek gereği düşünüldü; ...
ARAMA KARARI OLMADAN ARAÇ BAGAJINDA ADLİ ARAMA YAPILMASI.. YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ ESAS: 2013/5127 KARAR: 2013/17549 Kaçak eşyayı bilerek tic...
POLİS MEMURLARININ ALKOLLÜ ŞAHISLARI ALIKOYMASI... YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ ESAS: 2012/13032 KARAR: 2014/4805 Mahalli mahkemece verilen hüküml...
POLİS MEMURLARININ VATANDAŞI DARP VE KEYFİ ALIKOYMA SUÇUNU İŞLEMELERİ... YARGITAY 8. Ceza Dairesi Esas: 2013/7707 Karar: 2014/5504 Gereği görü...
EVİNE GİREN HIRSIZI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIĞIN DURUMU... YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS: 2013/1-26   KARAR: 2013/150 Kasten öldürme suçunda...
BOŞANMIŞ BABANIN ÖDEMESİ GEREKEN YOKSULLUK/İŞTİRAK NAFAKASI.. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİESAS: 2014/820 KARAR: 2014/8178 Taraflar arasında görül...
TESLİM ALINAN MALA GÖRE FAZLA ÖDEME YAPILDIĞI İDDİASI, İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞ܅ YARGITAY 19. Hukuk Dairesi ESAS: 2012/13297 KARAR: 2013/2065 Tarafl...
DERSHANEYİ BIRAKAN ÖĞRENCİ, ÖDENEN ÜCRETİ GERİ ALMA ŞARTLARI NEDİR? YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/27696  KARAR: 2014/5789 Taraflar ara...
KAYIP KAÇAK BEDELİNİN TÜKETİCİDEN ALINIP ALINAMAYACAĞI... YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/19755 KARAR: 2014/3665 Taraflar arasında görülen...
ELEKTRİK KAYIP KAÇAK BEDELİNİN HAKSIZ ŞART SAYILAMAYACAĞI... YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS: 2014/2918  KARAR: 2014/5503 Taraflar arasında gö...
EMLAKÇIYA ÜCRET ÖDEMEMEK İÇİN EVİN SAHİBİNDEN ALINMASI... YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/30954  KARAR: 2014/13927 Taraflar arasındaki i...
3402 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİNİN 2. FIKRASI/A BENDİ UYGULAMASI NEDİR? Tapu ve Kadastro hukukunda en çok karşılaşılan ve de en çok merak edilen h...
HUKUK BÜROLARINDA ARAMA VE ELKOYMA NASIL YAPILIR Ceza muhakemesinde maddi gerçeğe ulaşabilmek ve sonuçta verilecek kararın uygulanabilirliğini sa...
CEZA KANUNUNDA POLİS VE JANDARMANIN ARAMA YETKİSİNİN SINIRLARI 5271 SAYILI CMK AÇISINDAN; ARAMA Kolluk kuvvetlerinin yapmış oldukları mesleki faaliy...
İNTİFA HAKKI NEDİR? ÇEŞİTLERİ NELERDİR? (MK. 794-822) I. AÇIKLAMA İntifa hakkı, ona sahip olan kişinin (en çok) hayatı ile sınırlı olarak, başka...
SUÇUN İŞLENMESİNDEN İNFAZA KADAR GEÇEN AŞAMALAR NELER? 1. Suç oluşturan bir eylemin gerçekleştirilmesi. 2. Suç haberinin alınması. 3. Soruşturmanı...
ARAMA VE EL KOYMA Şüpheli Veya Sanıkla İlgili Arama MADDE 116. - (1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda maku...
CEZA HUKUKUNDA ARAMA VE ELKOYMA ARAMA ve ELKOYMA NEDİR? Arama 1.      Önleme Araması Suç işlenmesinin önlenmesini amaçlayan maç, miting, toplan...
CEZA HUKUKUNDA UZLAŞMA CEZA HUKUKUNDA UZLAŞMA NEDİR? Uzlaşma,suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucu ceza yargılamasının sona ...
CEZA HUKUKUNDA GÖZALTINA ALINMA GÖZALTI NEDİR? Suç şüphesi üzerine yakalanan kişinin, suçu işlediğine ilişkin emarelerin varlığı halinde, Cumhur...
USUL HUKUKUNDA ESKİ HALE GETİRME ESKİ HALE GETİRME NEDİR? Elde olmayan sebeplerle, kanunda belirtilen veya hâkimin kesin olarak belirlediği süre içi...
İŞE İADE DAVASI İşe iade davası haksız olarak işten çıkartılan çalışanın işverene karşı aynı işe geri dönmek için açtığı davadır. Belirli koşulların ...
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ... Edinilmiş mallara katılma rejimi kural olarak mal ayrılığı esasına dayanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma re...
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE UYGULAMASI... 1. Mal rejiminin tasfiyesi boşanma davasında mı talep edilmeli, ayrı bir dava mı açılmalıdır?...
MAL PAYLAŞIMI DAVASI NEDİR? KATILMA PAYI DAVASI NEDİR? DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ KAÇ YILDIR? Mal paylaşımı davası, açılmış olan boşanma davasının kes...
ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ - GÖREVLİ MERCİİ T.C. YARGITAY DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ E:2013/7174 K: 2013/8158 T:21.03.2013 Özet: Hakaret suçundan veriler...
TÜRKİYE’DE EV/İŞYERİ SATIN ALANA YABANCILARA İKAMET İZNİ VERİLMESİ 4 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koru...
MAAŞINI ZAMANINDA ALAMAYAN İŞÇİNİN FESİH HAKKI VAR MI? İş hayatımız da birçok çalışanın temel sorunlarından biri olan zamanında veya tam alınamaya...
KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNDE 15 YIL ve 3600 GÜN ŞARTI.. 15 YIL SİGORTALILIK SÜRESİNİ VE 3600 GÜN PRİM ÖDEME GÜN SAYISINI TAMAMLAYAN İŞÇİNİN, KENDİ ...
İşsizlik maaşına hak kazanmak için belli şartları yerine getirmek gerekir. Örneğin; istifa edip ayrılan, fondan herhangi bir talepte bulunamaz. Ça...
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: BiRiNCi BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası      :2013/4785 Karar Tarihi    :15/4/2014 Başkan : Serruh KALELi Üyeler...
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA “AYIPLI MAL”  NASIL TaNIMLANMIŞTIR? AYIPLI MAL TANIMI Ayıplı mal tanımı 6502 sayılı Kanun’un 8. ...
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KARARLARINA KARŞI İTİRAZ VE DAVA PROSEDÜRÜ 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“556 sayılı KHK”)...
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas No:2011 / 3576 Karar No:2011 / 10221 Tarih  :27/06/2011 ÖZÜ : HEMEN BELİRTMEK GEREKİR Kİ, DAVALI BANKA, SADECE KRE...
KREDİ (DOSYA) MASRAFI İADESİ/ BANKAYA VERİLECEK DİLEKÇE ………………………….Bankası ………………… İli ……………………Şubesi Müdürlüğüne, KONU: Haksız tahsil edilen...
DOSYA MASRAFININ İADESİ/ DİLEKÇE ÖRNEĞİ/HAKEM HEYETİ T.C.    .……….……….…………İLÇE  KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA ...
6502 SAYILI  YENİ  “TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN” da yer alan PARASAL SINIRLAR.. Başvuru MADDE 68 – (1) Değeri iki bin (2000) Türk Lirasını...
İSİM/SOYADI DEĞİŞTİRME DAVALARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER.. Soyadı herkesin öz adı ile birlikte kullandığı aile adıdır. Her Türk öz adı ile birlikte S...
6526 SAYILI YASA 21.02.2014 TARİHİ İTİBARI İLE, 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER GETİRMİŞTİR.. YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLGİ...
TÜKETİCİ KREDİSİNDE DOSYA MASRAFI vb İADESİ… DOSYA MASRAFI NEDİR ? Dosya masrafı iadesinden anlaşılması gereken ilk olarak bankaların müşterileri...
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAYA DAYANAN DAVALAR VE 20 YILLIK HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE 1- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA KAVRAMI Özel mülkiyette bulunan bir taş...
ŞUFA ( ÖNALIM) DAVALARI “Önalım hakkı; Müşterek mülkiyete tabi taşınmazda pay sahibi olarak veya sözleşmeden doğan hakka dayanılarak, taşınmazdak...
HAPİS CEZALARININ VE İNFAZIN ERTELENME USULLERİ… Türk Ceza Kanunu Madde 51’e göre; hapis cezalarının ertelenmesi belirli koşulların gerçekleşmesi ...
İNFAZ HAKİMLİĞİNİN GÖREVLERİ.. İnfaz hakimliği’ nin görevleri 16.05.2001 tarihinde kabul edilen 4675 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanunun a...
İNFAZ SAVCISI’ NIN GÖREVLERİ.. I.Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'daki Görevler Ceza infaz kurumundan sorumlu Cumhuriyet s...
BOŞANMA NEDENLERİ BOŞANMA NEDENLERİNE ÖRNEKLER 1 - AĞIZ VE VÜCUT KOKUSU Ağız ve vücut kokusu, başlı başına boşanma nedeni değildir. Davalıda varold...
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI… Kamulaştırma el atma davaları, uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir dava türüdür. Ancak yasayla düzenlenmiş bir kon...
YARGITAY: APARTMANDA YAPILAN HAKARET ALENİYET TAŞIMAZ.. Yargıtay 2. Ceza Dairesi, apartman içerisindeki merdivenlerde kadın komşularının kavgasında ‘...
YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/3050 KARAR: 2013/19136 Taraflar arasında görülen davada ...1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 09.10.2012 tar...
İŞÇİNİN FİİLİ ÇALIŞMA ÜCRETİNİN TESPİTİ- İŞÇİNİN KURUMA BİLDİRİLMEYEN SÜRELERİNİN TESPİTİNDE İSPAT YAZILI DELİLLE İSPAT- TANIKLA İSPAT… YARGITAY 1...
İŞÇİNİN ÇALIŞMA ÜCRETİNİN TESPİTİ- TANIKLA İSPAT- YAZILI DELİLLE İSPAT.. YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ ESAS: 2013/4177 KARAR: 2013/20812 Dava, da...
İŞÇİNİN KESİNTİSİZ ÇALIŞTIĞININ İSPAT ŞEKLİ -İŞÇİ ÜCRETİNİN TESPİTİ- YAZILI DELİLLE İSPAT -TANIKLA İSPAT... YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ ESAS: 2012/2...
İFLASIN ERTELENMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR? İflas Ertelemesi Dosyası Dayanak Belgeleri : 1- İflasın ertelenmesine ilişkin yönetim kurulu ve/...
İHTİYATİ HACİZ İÇİN ÇEKİN İBRAZ EDİLMESİ VE ARKASININ YAZDIRILMIŞ OLMASI ŞART DEĞİLDİR... YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/9608 KARAR: 2013/1...
SADECE KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN KOPYALANMASI KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA AYKIRI ELE GEÇİRİLMESİ SUÇUNU OLUŞTURUR... İlgili Maddeler:TCK 136 İlgili K...
MEŞRU MÜDAFAANIN GERÇEKLEŞME KOŞULLARI- CEZA GENEL KURULU KARARI İlgili Maddeler:TCK.'nun 25-27. maddeleri. İlgili Kavramlar:MEŞRU MÜDAFAANIN GERÇEK...
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA SÜRELER MADDE KONU SÜRE 25 Hakimin reddi Ret sebebinin öğrenilmesinden itibar...
KANUNİ-TİCARİ-TEMERRÜT-KREDİ KARTLARI FAİZ ORANLARI Kanuni ve Temerrüt Faiz Oranları (3095 S. K. m. ...
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA SÜRELER -Süreler gün olarak belirlenmiş ise tebliğ veya tefhim edildiği gün hesaba katılmaz ve süre son gün...
VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER.. I-GENEL BİLGİ Vergi hukukundaki süreler genellikle “hak düşürücü” niteliktedir. Hak düşürücü sürede hakkın kanunda b...
HUKUK MUHAKEMELERİ VE İCRA İFLAS KANUNUNDA PARASAL SINIRLARI   KONU 01.01.2013 - 31.12.2013 T...
İCRA VE İFLAS KANUNU'NDA SÜRELER *** Tabloda, 05.07.2012 tarih ve 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin E...
KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYAN İLAMLAR Bazı ilamlı icraların yani mahkeme kararlarına dayanarak açılan icra takiplerinin geçerli olması söz konusu ...
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA YASA YOLLARI GENEL HÜKÜMLER (Madde 260-266) Yasa yollarına başvurma hakkı; Cumhuriyet savcısı, şüpheli veya sanık, ...
İŞ KANUNU-KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NEDİR? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi’nde, 4857 sayılı kanunun 18. Maddesi’nin birinci fıkrası uyarınca aynı ka...
İŞE İADE DAVASI VE KOŞULLARI.. 30 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, altı aydan fazla çalışmış işçiler için; - İşçinin işten çıkarılması ...
MEDENİ KANUNA GÖRE EVLAT EDİNME.. I. EVLAT EDİNME HAKKINDA GENEL BİLGİ Evlat edinme koşulları, Medeni Kanunumuzun 305-320. maddelerinde düzen...
“İFLASIN ERTELENMESİ” KOŞULLARI ve HUKUKİ DAYANAĞI.. Yeni Türk Ticaret Kanunu’ nda iflasın ertelenmesi 376 ve 377 maddelerde yer almaktadır.  Esk...
1475 SAYILI İŞ KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NDA YER ALAN SÜRELER.. İŞYERİNİ BİLDİRME : MADDE :3: Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir i...
MEDENİ HUKUKTA YER ALAN SÜRELER.. AD (İSİM) DEĞİŞTİRİLMESİ: MADDE .27/3 : Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başla...
CEZA HUKUKUNDA DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ.. Zamanaşımı (Müruruzaman ) : Yasada yer alan belirli süreler geçtiğinde, işlenen suçlarla (veya k...
BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇU.. Yargıtay Kararı Özeti: Trafik ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan s...
ŞARTLA TAHLİYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ.. Yargıtay Kararı’nın Özeti: Gerek Anayasa Mahkemesince iptal edilen 4616 sayılı Yasanın 1/4-2 madde...
BANKA ÇALIŞANLARININ 15 YIL 3600 GÜNDEN KIDEM TAZMİNATI DURUMU.. Bilindiği gibi, 08.09.1999 tarihinden önce işe başlayan ve 15 yıl 3600 gün şar...
15 YIL VE 3600 GÜN PRİMİ DOLDURUP TAZMİNATINI ALMAK İSTEYENLER DİKKAT! Çalışanların, kıdem tazminatına hak kazanmalarının çeşitli koşulları bulunm...
YURTDIŞINDA BOŞANDINIZ : MUTLAKA TANIMA-TENFİZ DAVASI AÇMALISINIZ.. ... YABANCI ÜLKE Mahkemesi tarafından verilmiş olan bir boşanma kararının, Tür...
%50-%50 ORTAKLIK YAPISINA SAHİP LTD. ŞTİ’ LERDE ORTAKLARDAN BİRİSİNİN ORTAKLIKTAN ÇIKMASI VEYA ÇIKARILMASI HALLERİ VE SONUÇLARI.. 6762 sayılı Eski...
ANONİM ŞİRKET GENEL KURULU NASIL YAPILIR? Anonim şirket genel kurulu çağrılı ve çağrısız olarak yapılabilir. Çağrısız genel kurullarda bütün pay s...
GENEL BİLGİLER A. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIREKILMASI B. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIREKILMASI ŞARTLARI Hükmün açıklanmasının geri bırakılm...
GENEL BİLGLER • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. • İtirazı incelemeye yetkili merciler şunlardır: 1-) Sulh ceza h...
CEZA HUKUKUNDA UZLAŞMA NEDİR GENEL BİLGİLER • Uzlaşma, suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza kovuşturmasının sona e...
TCK ZAMAN AŞIMI KAVRAMI TÜRK CEZA KANUNU VE KABAHATLER KANUNUNDAKİ ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİ 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda suçların cürüm ve kabahat ...
CEZAYI ORTADAN KALDIRAN SEBEPLER Cezayı Kaldıran Veya Azaltan Sebepler 1) Kaza ya da Tesadüf: Mesleği gereği bilmesi, öğrenmesi mümkün olmayan bir d...
HİZMET TESPİT DAVASI NEDİR NASIL AÇILIR GENEL BİLGİLER • Sigortasız çalışan işçilerin, geçmiş sürelerini sigortalı hale getirebilmek için iş mahkeme...
ECRİMİSİL DAVASI NEREDE AÇILIR GENEL BİLGİLERİ • Bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdirine ecri misil denir. • İyi niye...
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ NEDİR İLGİLİ MEVZUAT 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinde bankalar ve fon dâhil diğer malî kurumların alacakla...
HER TAAHHÜDÜ İHLAL DAVASINDA CEZA ÇIKMAYABİLİR İcra mahkemeleri kararından önce tutuklama söz konusu olmaz ve taahüdü ihlal suçun unsurları oluşmuşsa...
TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ AÇILABİLMESİ İÇİN ACİZ BELGESİ GEREKİR YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2011/1829 E.N , 2012/269 K.N. İlgili Kavramlar ACİZ ...
EVE KONULAN HER HACİZ İÇİN AYRI AYRI MESKENİYET İDDİASINDA BULUNULMALIDIR YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/21335 KARAR NO : 2012/39221 Yu...
BOŞANMA KARARLARININ TÜRKİYEDE  TANIMASI VE TENFİZİ.. GENEL BİLGİLER TANIMA VE TENFİZ DAVASI GENEL BİLGİLER 1-TANIMA TENFİZ İÇİN GEREKLİ BELGEL...
NAFAKA, TAZMİNAT, BOŞANMA GİBİ YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRKİYE’ DE MUTLAKA TENFİZİ GEREKİR.. TANIMA VE TENFİZ DAVALARI A. TANIMA NEDİR? Yabanc...
Bir takipçimizin talebi üzerine iştirak halinde mülkiyet’te açılacak ecrimisil ve men’ i müdahale davalarına ilişkin YARGITAY KARARI’ nı sizlerle payl...
LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARDAN BİRİSİNİN ORTAKLIKTAN ÇIKMASI VEYA ÇIKARILMASI… 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu (ETTK) meriyeti zamanında, Li...
SENET İCRA TAKİBİ, SENET İPTALİ DAVASI Kayıtsız şartız havale poliçelerin zorunlu unsurlarındandır. Bilindiği üzere bu hüküm çekler içinde uygulanır....
İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA SÜRELER İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA SÜRELER MADDE KONU SÜRE 7 devlet aleyhine tazminat davası açma süresi öğrenme tarihin...
ARAMA MOTORLARINDAN İÇERİK KALDIRMA, ONLİNE İTİBAR KORUMA Herkesin bildiği üzere günümüzde internet oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yaygın...
HAKARET VE TEHDİT SUÇLARININ UNSURLARI NELERDİR? YARGITAY 15. Ceza Dairesi Esas No      : 2012/12238 Karar No    : 2013/414 Tarih           :...
6352 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 1. MADDESİ İLE “DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE” İLİŞKİN GETİRİLEN DÜZENLEMENİN İRDELENMESİ 6352 sayılı yasa geçici mad...
YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA ZAMANAŞIMI I.GENEL OLARAK ZAMAN KAVRAMI VE ZAMANAŞIMI Zamanın aşındırıcı etkisi, hem sosyal hem de fizikî bir vakıadır. Et...
TÜRK CEZA KANUNU VE KABAHATLER KANUNUNDAKİ ZAMANAŞIMI HÜKÜMLERİ VE UYGULAMA ALANI Bilindiği üzere, mülga 765 sayılı Kanun’da suçlar cürüm ve kabahatl...
ŞİKAYET- ŞİKAYETTEN VAZGEÇME- UZLAŞMA- MÜSADERE KAVRAMLARI, BUNLARIN YENİ VE ESKİ TCK AÇISIDAN KARŞILAŞTARILMASI.. YENİ TCK’ DA ŞİKAYET VE ŞİKAYETTEN...
TÜRK CEZA KANUNU' NDA CEZA ZAMANAŞIMI... 1. MAHİYETİ Dava zamanaşımından farklı olarak, ceza zamanaşımı, hükümlü hakkındadır. Kanun, madde gerekç...
I.- DAVA ZAMANAŞIMININ TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ: Genellikle kabul gören tanıma göre, dava zamanaşımı (metinde D.Z, olarak anılacaktır), belli koşul...
TANIMA VE TENFİZ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR? 1.Yurtdışında bulunan mahkeme , karar verirken, aleyhinde tenfiz istenen kişiyi , usulüne uygun şeki...
CUMHURİYET SAVCISININ DELİLLERİ DEĞERLENDİRME YETKİSİ VE YARGITAY UYGULAMASI Deliller, ceza muhakemesinde ispat araçlarıdır. Ceza muhakemesi hukukund...
TAŞINMAZ PAYDAŞLIĞININ GİDERİLMESİ YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2012/1827 E.N , 2012/4510 K.N. İlgili Kavramlar TAŞINMAZ PAYDAŞLIĞININ GİDERİLMESİ İ...
TAŞINMAZ ORTAKLIĞININ GİDERİLMESİ - İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET HİSSELERİ YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2012/3027 E.N , 2012/4989 K.N. İlgili Kavramlar İ...
YENİ TTK VE HMK ÇERÇEVESİNDE TİCARİ DEFTERLER YENİ TTK VE HMK çerçevesinde TİCARİ DEFTERLER Dr. Ayşegül SEZGİN HUYSAL MÜHF TİCARET HUKUKU ABD6102 ...
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NA GÖRE YETKİ SÖZLEŞMESİ 1. HUKUK USÛLÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NDAN HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NA YETKİ SÖZLEŞMESİ Burada yetk...
AVUKATLARIN BELGE İNCELEME VE ÖRNEK ALMA YETKİSİ KURUM VE KURULUŞLARIN SORUMLULUĞU Bilindiği üzere 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu`nun birçok maddesi 10...
YASAMA ORGANINI ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS SUÇUNA (DARBEYE TEŞEBBÜS SUÇU) GENEL BİR BAKIŞ I. GİRİŞ Bu çalışmamızda Yasama Organına karşı suçun 765 ...
BASIN AÇIKLAMASI - TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKI.. Toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkı, yukarıda da ayrıntısı ile ifade edildiği gib...
ÖZEL HAYATA GİZLİ BAKIŞ Özel hayatın gizliliği hakkı; yaşama hakkı, mülkiyet hakkı gibi geleneksel haklardan farklı olarak modernleşme ve teknolojide...
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçları Uluslararası suçlar kavramı ile uluslararası hukuka aykırı olan ve uluslararası sözleşmelerle yargılama ...
4. YARGI PAKETİ “ÖRGÜT PROPAGANDASKI SUÇU”- ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEYENLERİN DURUMU.. İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı kanunlarda Değişi...
İCRA VE İFLAS SUÇLARINA İLİŞKİN YAPILAN YARGILAMALARDA SANIĞA ULAŞILAMAZSA SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLEBİLİR Mİ? İcra ve İflas suçlarına ...
POLİSE DİRENMEK "CEBİR VE ŞİDDET YoK İSE"SUÇ OLMAKTAN ÇIKTI… Suçlular üzerindeki caydırıcı etkisinin azalmasından şikâyet eden polise bir kötü hab...
AZINLIK PAY SAHİPLERİ ŞİRKET YÖNETİM KURULU’ NDA TEMSİL EDİLEBİLİRMİ? Azınlık paya sahip olanların hangi koşullarda yönetim kurullarında temsil edile...
İCRA MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLAR ve BU KARARLARIN İNFAZI I - GENEL ESASLAR: 01.06.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe gi...
CEZA HUKUKUNDA “İŞLENEMEZ SUÇ KAVRAMI” ÖZET: “İşlenemez suç” kavramı, hukuk sistemimizde var olmasına rağmen, çoğu zaman uygulayıcılar tarafından g...
SORUŞTURMA EVRESİNDE ŞÜPHELİNİN SAVUNMA HAKKI ve MÜDAFİ YARDIMINDAN FAYDALANMASI 1. SORUŞTURMA EVRESİNİN ÖNEMİ ve AMACI Suç şüphesinin adli merciler...
İMZA İNCELEMELERİ VE BİLİRKİŞİLİK GİRİŞ VE AMAÇ: İmza; üstündeki metnin o kişi tarafından bilinip kabul edilmesi, onaylanması sonuçlarını doğuran ve...
I. TÜRK HUKUKUNDA İKRAR VE TARİHİ GELİŞİMİ A. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun Kabulünden Önce Osmanlı İmparatorluğu’nda Tazminat ve Islaha...
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU GİRİŞ Son yıllarda dünya çapında oldukça popüler olan yeni bir hukuki düzenleme konusu bili...
KORUMA TEDBİRİ OLARAK KONUT VE İŞYERİNDE ARAMA ARAMA Ceza muhakemesinde yargılamanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi veya ileride verilecek hükmün...
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 1.GİRİŞ Aşağıda, hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesine ilişkin hukukumuzda yer alan yasal ...
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMU.. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, “CEZANIN ERTELENMESİ” sadece hapis cezasına özgü bir infaz rejimi...
SPOR KULÜPLERİNİN KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR  VE YÖNETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ.. Ülkemizde spor kulüplerinin kuruluşu açısında uygulama ...
Özel Yetkili Mahkemece Örgütten Beraat Kararı Verilmesinden Sonra Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla İlgili Dava Hakkında Da Bir Sonuca Varılması Gereğine...
T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas: 2010/3785 Karar: 2011/2856 Tarih:17.03.2011 Dava, davacı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, davalı gazete ve diğ...
“Telefon Dinleme” ile ilgili Güncel Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi Bir delilin, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda öngörülen amir yöntemlerle elde edil...
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO       : 2011/12662 KARAR NO  : 2011/11835 KONU            : Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararları (6100 s. HMK 331/...
Yeni TTK’ya İlişkin Yargıtay Kararı: Kıymetli Evrakın Zayii – İptal Davası – Görevli Mahkeme – Ticari İş – Ticari Dava – Çekişmesiz Yargı İşleri Yarg...
CEZA HUKUKUNDA ELDE EDİLEN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ.. Aralarında Bağlantı Olan Davalara Ait Delillerin Birlikte Değerlendirilmesi 1-)Arala...
CEZA HUKUKUNDA İKRAR... SOYUT İKRAR Suçunu işlediğine ilişkin mücerret  beyanı dışında delil bulunmayan sanık hakkında,beratına karar verilmesi gere...
ARAMA  VE  ELKOYMA’YA İLİŞKİN (CMK Md 116.- 134) SORU  ve CEVAPLAR: SORU 1-     Sahte para bulunma ihtimaline karşı arama kararı verildi. Anca...
ARAMA VE ELKOYMA ( CMK Md.116-134) Arama ve Elkoyma konusunda CMK’da ayrıntılı düzenleme yapılmıştır. Kurallar açıkça ortaya konulmuş ve eski düz...
ADLÎ ARAMA VE EL KOYMA… I) ADLİ ARAMANIN AMACI: Ceza muhakemesinin gayesine erişmesi maksadı ile, saklanan sanığın ve delilleri...
“TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME” NEDİR? (CEZA MUHAKEMESİ KANUNU MADDE 140) Arama, el koyma, tutuklama ve benzeri klasik koruma tedbirleri özellikle organize...
YENİ CMK’ DA TUTUKLULUK SÜRESİ NE KADARDIR? I. CMK m.102’ye göre, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldı...
TAZMİNAT- BELİRSİZ ALACAK DAVASI YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2012/17790  Karar No: 2012/21290 MAHKEMESİ : FATSA 1. ASLİYE HUKUK MA...
I.TERK Eski kanunumuzun 473. maddesinde düzenlenmiş bulunan “küçüğü veya kendini idare edemeyeni terk” suçu, yeni kanunumuzun 97. maddesinde düzenlen...
I.ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ Hukukumuzda organ ve doku nakli 2238 sayılı, 3.6.1979 tarihli Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakk...
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR GENEL OLARAK Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar bölümünde düzenlenen suçlar, yaralama, insan üzerinde deney,...
YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA HAYATA KARŞI SUÇLAR.. HAYATA KARŞI SUÇLAR Genel Olarak Eski TCK’da adam öldürmek cürümleri başlığı altında 448’den 455...
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER (TCK m. 522, 523, 524) § 1. Suç Sonrası Etkin Pişmanlık (ETCK m. 523, YTCK m.168) ETCK m. 523’de öngörüle...
KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU  (ETCK m. 521a,521b; YTCK m. 163) § 1. Genel Açıklama ETCK m. 521b’ye göre; “ancak bedeli ödendikten sonra hizmet elde e...
SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA VE KABUL ETME SUÇU (ETCK m.512; YTCK m. 226) § 1. Genel Açıklama ETCK m. 512 uyarınca bir kimse “296 ncı maddede beyan oluna...
DOLANDIRICILIK SUÇU (ETCK m. 503 vd.; YTCK m. 157 vd.) § 1. Genel Olarak ETCK m. 503’e göre “bir kişiyi kandırabilecek nitelikte hile ve desiseler h...
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (ETCK m. 509/1; YTCK 157) § 1. Genel Açıklama Güveni kötüye kullanma suçunu düzenleyen ETCK m. 508’e göre, “her kim başk...
MALA ZARAR VERME (NASI IZRAR) SUÇU (ETCK m. 516 vd.; YTCK m. 151 vd.) Mala zarar verme suçunu düzenleyen ETCK m. 516’ya göre, bir kimse “her ne şekil...
YAĞMA SUÇU (ETCK md. 495, YTCK md. 148/1) YTCK m. 148/1 uyarınca “bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığı...
HIRSIZLIK SUÇU (ETCK m. 491 vd., YTCK m. 141 vd.) § 1. Genel Açıklama ETCK m. 491’de basit hırsızlığa ilişkin düzenleme göz önünde bulundurulduğunda...
TEKRAR SUÇ İŞLENMESİNİN ERTELENEN HAPİS CEZASINA ETKİSİ… I-GİRİŞ; Daha önce kasıtlı bir suç nedeni ile verilen ve ertelenen hapis cezası, deneme sür...
Hapis Cezalarının ve İnfazının Ertelenme Usulleri Türk Ceza Kanunu madde 51’e göre hapis cezalarının ertelenmesi belirli koşulların gerçekleşmesi şar...
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA KOVUŞTURMA EVRESİ CMK’nın 2 nci maddesinde kovuşturma iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen sü...
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE KASTEN YARALAMA SUÇLARININ MANEVİ UNSUR BAKIMINDAN AYIRT EDİLMESİ Çalışmada; genel olarak manevi unsur ve kast kavramı, ...
İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN 8. MADDESİ KAPSAMINDA CEZA YARGILAMASINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ Bilim ve teknol...
HİZMET TESPİTİ DAVASININ KAMU DÜZENİNDEN OLMASI SEBEBİ İLE TOPLANACAK DELİLLERİN ÖNEMİ.. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 14.07.2011 tarih 2010/3879...
I.TAZMİNAT DAVALARI: A- İHBAR TAZMİNATI: Faiz : Yasal faiz / temerrüt faizi Faiz başlangıç tarihi : Takip / İhtarname / Dava tarihi. Zamanaşımı : ...
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONUÇLARI…. Bu yazıda İş Hukukunun üzerinde önemle durduğu konulardan birisi olan iş sözleşmesinin feshi konusunu irdele...
ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? ISO'NUN TANIMI : ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslarara...
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK, EKSİK SORUŞTURMA YARGITAY 15. Ceza Dairesi 2011/25994 E.N , 2012/34654 K.N. İlgili Kavramlar SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT ...
TAKSİRLE YARALAMA, BİRDEN FAZLA KİŞİNİN YARALANMASI YARGITAY 12. Ceza Dairesi 2011/11938 E.N , 2012/3457 K.N. İlgili Kavramlar TAKSİRLE YARALAMA ...
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA YARGITAY 12. Ceza Dairesi 2012/12992 E.N , 2012/5144 K.N. İlgili Kavramlar TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA ...
KASTEN YARALAMA, KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ,ASLİ FAİLLİK YARGITAY 1. Ceza Dairesi 2010/1434 E.N , 2012/219 K.N. İlgili Kavramlar KASTEN YARALAMA ...
DOLANDIRICILIK-YETİM MAAŞI ALMA-ANLAŞMALI BOŞANMA-BERAAT Ceza Daire:15 Tarih:2012 Esas No:2011/15030 Karar No:2012/39626 Kaynak:Uyap Yargıtay kar...
MUTLAK VE NİSPİ RET NEDENLERİ, MARKA TESCİLİ YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2009/13322 E.N , 2011/14579 K.N. İlgili Kavramlar MUTLAK VE NİSPİ RET NEDE...
HAKARET-SECENEK YAPTIRIMI-KÖYDEN CIKMAMA YASAĞI YARGITAY 2. Ceza Dairesi 2010/6038 E.N , 2012/4079 K.N. İlgili Kavramlar ZİNCİRLEME SUÇ KISA SÜRE...
MEVDUAT SAHİBİNİN KUSURU, BANKANIN SORUMLULUĞU YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2010/10 E.N , 2011/16909 K.N. İlgili Kavramlar MEVDUAT SÖZLEŞMESİ MEVDU...
KASTEN YARALAMA-KEMİK KIRILMASI-YAŞAMSAL TEHLİKE YARGITAY 3. Ceza Dairesi 2009/16853 E.N , 2012/3821 K.N. İlgili Kavramlar YAŞAMSAL TEHLİKE VE KEM...
MEŞRU SAVUNMA VE ZORUNLULUK HALİ, HAKSIZ TAHRİK YARGITAY 4. Ceza Dairesi 2009/10254 E.N , 2011/8079 K.N. İlgili Kavramlar MEŞRU SAVUNMA VE ZORUNLU...
HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL, DAVA ZAMANAŞIMI YARGITAY 5. Ceza Dairesi 2008/3246 E.N , 2012/2123 K.N. İlgili Kavramlar ZİMMET HİZMET NEDEN...
ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI, GECİKME TAZMİNATI, CEZAİ ŞART YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2010/5031 E.N , 2011/7084 K.N. İlgili Kavramlar ZAMANAŞIMININ B...
ÖZEL BECERİYLE HIRSIZLIK, BİNA İÇİNDE HIRSIZLIK YARGITAY 6. Ceza Dairesi 2009/16266 E.N , 2012/2075 K.N. İlgili Kavramlar ÖZEL BECERİYLE HIRSIZLIK...
ŞARTA BAĞLI BORÇ ERTELEYİCİ (TALİKİ)-BOZUCU (İNFİSAHİ) ŞART YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2010/7083 E.N , 2011/6577 K.N. İlgili Kavramlar TESLİMDE GE...
YAĞMA, HAKARET YARGITAY 6. Ceza Dairesi 2011/7921 E.N , 2012/415 K.N. İlgili Kavramlar YAĞMA HAKARET Özet OLAY GECESİ KATILANA AİT İŞYERİNE GEL...
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2011/1086 E.N , 2012/1637 K.N. İlgili Kavramlar TRAFİK K...
TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ, GERÇEK ZARAR YARGITAY 17. Hukuk Dairesi 2011/9750 E.N , 2012/3311 K.N. İlgili Kavramlar TRAFİK KAZ...
SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME, İFADE HÜRRİYETİ YARGITAY 8. Ceza Dairesi 2009/7316 E.N , 2012/17738 K.N. İlgili Kavramlar SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI SUÇ...
EMEKLİLİK İSTEĞİ VE BU HAKKINI KULLANMAKTAN VAZGEÇME Danıştay İdari Dava Daireleri Kararı Esas No: 2005/3139, Karar No: 2007/114 Özet: İdarenin; d...
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN MESKEN OLAN ESKİ HALİNE GETİRİLMESİ YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2012/316 E.N , 2012/900 K.N. İlgili Kavramlar İŞYERİ-KONUT BAĞIMS...
İTİRAZIN İPTALİ, İCRA İNKAR TAZMİNATI, ÇEK BEDELİ YARGITAY 19. Hukuk Dairesi 2011/8581 E.N , 2012/2178 K.N. İlgili Kavramlar İTİRAZIN İPTALİ İCRA...
SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAK YARGITAY 9. Ceza Dairesi 2010/5039 E.N , 2012/3760 K.N. İlgili Kavramlar SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PRO...
CEZA HUKUKU’ NUN TEMEL KRİTERLERİ Kanunsuz suç ve ceza olamaz kuralının hukuk düzenimizde varlığı dolayısıyla ortaya bir takım sonuçlar çıkar. A-...
Yeni TTK ile iflasın ertelemesine yönelik getirilen yenilikler “Yeni TTK ile şirket iflastan nasıl kurtarılır?” başlıklı yazıda, Yeni TTK ile şirket...
Yeni TTK ile şirket iflastan nasıl kurtarılır?Bilindiği üzere yeni TTK' nın 376'ncı maddesinde sermayenin kaybı ve borca batık olma durumu yani şirket...
HAPİS CEZALARININ "SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİH İTİBARI İLE" İNFAZI: 765 SAYILI YASA GEREĞİNCE CEZALARIN İNFAZI I - 08.04.1991 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇL...
YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA “İÇTİMA” KAVRAMI Suçların içtima-ı (toplanması) kapsamında, Yeni Ceza Kanunun 42. maddesinde “bileşik suç”, 43. maddesinde ...
CEZA KANUNU’NDA CEZANIN BELİRLENMESİ ve İÇTİMAITürk Ceza Kanununda belirtilen cezalar genel olarak düzenlenmiş cezalardır. Fakat her fail için a...
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNİN TESPİTİ YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO              : 2011/21-869 KARAR NO          : 2011/754 Taraflar ar...
  İŞÇİLİK ALACAĞI T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO              : 2011/9-484 KARAR NO          : 2011/593 Taraflar arasında...
HİZMET TESBİTİ DAVALARI Gerçekten, bu tür hizmet tespitine yönelik davaların kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle...
KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NA GÖRE SİTE YÖNETİCİSİNİN TARAF EHLİYETİ VE GÖREVLERİ 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun düzenlemesinde en sorunlu alan, yö...
FAİLİN CEZA SORUMLULUĞUNUNU ve İSNAT (KUSUR) YETENEĞİNİ AZALTAN VEYA KALDIRAN NEDENLER I.GENEL DEĞERLENDİRME Yeni Türk Ceza Kanunun da failin ceza s...
İcra iflas Kanunun'da Değişen Maddelerin Eski ve Yeni Halinin Karşılaştırılması - 1 YAPTIĞINIZ ALINTILARA www.icrada.net ADINI BELİRTMENİZ ...
"HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNİN SÜRESİ".. Haczedilmezlik şikâyetinin ileri sürülebileceği süre hakkında yasada özel bir hüküm bulunmadığından, bu konuda ...
2004 sayılı İİK’da yapılan değişikliklerle icra işlemlerinin şekli ve içeriği değişmiştir. Yeni değişiklikler hem icra işlemlerinin şeklini, hem de iç...
HACİZDE AVUKAT İŞLEVSİZ Mİ KALACAK? 6352 sayılı yasa icra ve haciz işlemlerinde reform sayılacak değişiklikler içeriyor. Bu değişikliklerden en öneml...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Nasıl Yapılır? GİRİŞ İnsanlığın gelişimi, insanların hak ve özgürlüklerine sahip çıkma eğilimini ...
FATURALARA KONAN VADE FARKI KAYDI I-İÇTİHADI BİRLEŞTİRME NEDENLERİ İçtihadı birleştirmenin nedeni Yargıtay’ın bazı daireleri arasında, iki konu hakk...
6570 SAYILI KANUNA GÖRE KİRA HUKUKU VE TAHLİYE Kanunların uygulanmasında, konuya ilişkin özel bir kanun varsa mahkemeler nezdinde öncelikle o kanun u...
E-ticaret’de Vergilendirme Nedir? E-ticaret (elektronik ticaret), geniş anlamda iletişim ve bilgi işlem teknolojisinin ticari alışveriş amacıyla kull...
İşyerinde Psikolojik Taciz Nedir? Bir iş ilişkisininde tarafların birbirlerine karşı temel sorumluluğu, işçinin üstlendiği edimi hakkıyla ifâ etmesi,...
CEZA HUKUKUNDA “MEŞRU MÜDAFAA” NEDİR? TCK' da, meşru müdafaa ve müdafaa sınırının aşılması ile ilgili olarak ihtiyaçlara uygun düzenlemelere yer veri...
CEZA KANUNU’NDA "HUKUKA AYKIRILIK" GENEL OLARAK HUKUKA AYKIRILIK Hukuka aykırılığın maddi temelini oluşturan kurallar, insanlık yasaları gibi soyut ...
Şike ve Teşvik Primi Suçları Nelerdir? Spor alanında yaygınlaşan şike ve teşvik primi uygulamalarının önüne geçmek amacıyla 14/04/2011 tarihinde yürü...
İCRA HUKUKUNDA GECİKMİŞ İTİRAZ (İİK.MAD.65) Ödeme emrine itiraz için yasada öngörülen y e d i g ü n l ü k s ü r e içinde borçlu "önleyici nedenle...
TÜRK CEZA HUKUKU’NDA LEHE OLAN KANUNUN TATBİKİ USULÜ Konuyla ilgili hukuki sorunları aşağıdaki başlıklarda toplamak mümkündür: - Ceza Hukukunda suça...
KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMADA KIDEM TAZMİNATI I. YARGITAY KARARI "DAVA: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini ...
  YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN’DA BİLİRKİŞİLİK ve UZMAN GÖRÜŞÜ Bilirkişilik konusunda, yaşanan sıkıntıları dikkate alan kanun koyucu, HMK 26...
Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler : İsim değiştirilmesinden zarar gören kimsenin isim değiştirilmesi kararına karşı dava açma süresi adın değiştiri...
ZORUNLU TRAFİK SİGORTALARINDA KUSURLU OLUNSA DA, DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATININ ALINABİLECEĞİNE İLİŞKİN YARGITAY H.G.K. KARARI’NIN DEĞERLENDİRMES...
GÖREVİ İHMAL VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARI A)GÖREVİ İHMAL (m. 257/2) : GÖREVİNİN GEREKLERİNİ, YAPMAKTA İHMAL VEYA GECİKME GÖSTEREREK, KİŞİLERİ...
DOLANDIRICILIK SUÇLARI.. a)DOLANDIRICILIĞIN TARİFİ : 5237 SAYILI YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDA, DOLANDIRICILIK SUÇUNUN TARİFİ ŞÖYLE YAPILMIŞTIR : “-…Hİ...
HAKARET VE SÖVME SUÇLARI.. HAKARET, ”ŞEREFE” KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇTUR HAKARET 5237 TCK m 125-131.MADDELER ARASINDA 7 MADDE HALİNDE DÜZENLENMİŞTİR. ...
RESMİ ve ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK.. BELGE (EVRAK) NEDİR? a)TARİFİ : 21.06.1968 TARİHLİ BİR CEZA GENEL KURULU KARARINDA, YARGITAY BELGEYİ ŞU ŞEKİLD...
BİLİNÇLİ TAKSİR VE OLASI KAST KAVRAMLARI.. Olağan taksir ile bilinçli taksiri ayıran ana kriter, bilinçli taksirde failin neticeyi öngörmüş olmasıdır...
KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR (TCK MD. 213-222) Kamu Barışına Karşı Suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabının ...
GİZLİ KAYDEDİLEN “GÖRÜNTÜ VE SES KAYITLARI” IÇEREN KASETLERIN, HUKUKA UYGUN DELIL OLUP OLMADIĞI HUSUSU… Görüntü ve ses kayıtlarını içeren kasetlerin, ...
“TERK NEDİNİYLE” AÇILACAK BOŞANMA DAVASIN DA (MK Md 164) BİLİNMESİ GEREKENLER: Boşanma Nedenleri Genel Olarak Aşağıda Gösterilmiştir: 1-Zina nedenin...
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Yer Alan Takibi Şikayete Bağlı Suçlar: 1.TCK Madde 86/2 Kasten Yaralama suçunda daha az cezayı gerektiren hal: -B...
TEFECİLİK SUÇU… I- Korunan hukuki değer ve kanun hükümleri Kamu otoritesinin kontrolü dışında faiz karşılığında ödünç para verme işlemleri yapılması...
CEZA DAVASINDA ŞİKÂYETTEN VAZGEÇMENİN TAZMİNAT DAVALARINA ETKİSİ I- Açıklamalar.. a) Karakolda, savcılıkta şikâyetten vazgeçme beyanı tazminat ha...
I- İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRESİ İdari Yargı’da açılacak tazminat davalarında (tam kaza davalarında) zamanaşımı süresi, 2577 sayılı İdari Yargılama ...
İCRA HUKUKU’NDA ÖDEME EMRİNE İTİRAZ.. Takip talebini alan icra dairesi, takip talebine uygun bir ödeme emri düzenleyerek borçluya gönderir. İcra me...
ADLİ SİÇİL KAYDININ SİLİNMESİ İLE İLGİLİ PRATİK BİLGİLER.. Adli Sicil Kaydı'nın Silinmesi için gerekli koşullar: 1- Ceza’nın infazının tamamlanması,...
DOKTOR HATALARINA KARŞI AÇILABİLECEK TAZMİNAT VE CEZA DAVALARI NELERDİR? Hastalığınıza yönelik tıbbi bir müdahele( teşhis, tedavi, reçete yazılması, ...
MİRASTAN MAL KAÇIRMA SÜREYE TABİ OLMAKSIZIN İPTAL EDİLEBİLİR! Vefat eden yakınınızın sizin hak almanızı engellemek için başka bir kimseye tapuda satı...
01.01.2002 tarihinden itibaren yeni MEDENİ KANUNUN yürürlüğe girmesiyle birlikte, eşler hakkında (farklı bir mal rejimi seçmedikleri takdirde) edinilm...
ŞİRKETLER İÇİN İFLAS ERTELEME NEDİR?İcra-İflas Hukuku'nda yer alan "KONKORDATO" ya benzeyen ANCAK ÖZÜNDE BAZI FARKLI DÜZENLEMELER İHTİVA EDEN "İFLAS E...
HİSSELİ TAŞINMAZLARDA ECRİMİSİL (HAKSIZ KULLANIM) DAVALARI: Hisseli taşınmazlarda taşınmazdan yararlanan hissedardan,yararlanmayan diğer hissedarlar...
LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN ŞİRKET ALACAKLILARINA KARŞI SORUMLULUĞU..Hukuk sistemimizde Şirket ortakları alacaklılara karşı ŞİRKET BORÇLARINDAN sor...
SİLAH RUHSATLARI İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR. 1. Silah ruhsatı almak için nereye müracaat etmeliyim? BULUNDURMA, KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA, EMEKLİ KA...
İCRA HUKUKUNDA İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVALARI VE UYGULAMASI (İİK Md 68) İcra hukukunda itiraz, kanunda belirtilen doğru mercii ye yapıldığı müddetçe ...
İŞÇİNİN İŞE DEVAMSIZLIĞI DURUMUNDA İŞVEREN NE YAPMALIDIR? Sitemizin özellikle işveren takipçileri gönderdikleri e-mailler de işçinin işe devamsızlığ...
İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Bildirimsiz (Derhal) Feshinde Usul ve Esaslar... Bildirimsiz fesih, taraflardan birinin iş sözleşmesini hakl...
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, ...
İnternet Suçunda Failin Tesbiti ve İSS İnternet ortamı yapısı gereği anonimdir. Bunun anlamı internet üzerinde gezinen ve işlem yapan kişilerin kimli...
OTOBÜS KAZASINDA YOLCUNUN ÖLÜMÜ Öğrenci (yolcu) (A) firmasından bilet alıyor, ama otobüs zamanında hareket etmiyor, bu yüzden (C) firmasının otobüsüy...
KONUTUN GEÇ TESLİMİNDEN DOLAYI YOKSUN KALINAN KİRA GELİRİ NEDENİYLE AÇILAN DAVADA ZAMANAŞIMI SÜRESİ Sorunuzdan anladığım kadarıyla, satış vaadi sözle...
MEDYA MENSUPLARININ (İŞÇİ- İŞVEREN İLİŞKİLERİ YÖNÜNDEN) MUTLAK BİLMESİ GEREKENLER... Soru:Son birkaç yılda özellikle yazılı basında kitlesel işten çı...
HUKUK DERGİLERİ ÜZERİNE UYARILAR VE ÖNERİLER BİLGİSAYARLAR  ÇAĞINDA DERGİLERE GEREK VAR MI ? Elektronik ortamda  Yargıtay kararlarına, yasalara, tüz...
TRAFİK KAZALARINDA İZLENECEK HUKUKİ SÜREÇ.. Trafik kazaları bir tür haksız fiil olup, hukuki sorumluluğu da beraberinde getirir. Bu hukuki sorumluluk...
Dava, mahkeme kararıyla  kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin, para, mal ve haklarının tasfiyesi isteğine ilişkindir.Feshedilen veya münfe...
Bilindiği üzere İİK' nun 337. maddesinin 1. fıkrası Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.. Bu durumda mal beyanında bulunmamaktan dolayı; borçlulara ...
İCRA TAKİBİNDEN ÖNCE veya SONRA  AÇILAN MENFÎ TESPİT DAVALARINDA “YETKİLİ MAHKEME” SORUNUNUN İRDELENMESİ Kimi zaman bir ya da bir kaç hukukî kavramı...
KABAHATLER KANUNUNA AYKIRILIK nedeniyle (verilen para cezasına ilişkin) ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İÇİN; 15 GÜN içerisinde SULH CEZA MAHKEMESİ'ne müracaat e...
ISPARTA VALİLİĞİ TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI DOSYA NO : 2009-154912 KARAR TARİHİ: 26/01/2010 HAKEM HEYETİ KARARI ŞİKAYET TARİHİ : ...
BİLİRKİŞİ RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Bilirkişi raporu yargıcı bağlayıcı mıdır? Bağlayıcı değilse neden bilirkişi incelemesi yapılır? Yargıç kend...
Bir kişinin, düzgün çalışan bir sayaçtan geçirmek suretiyle, "abone olmadan elektrik kullanması" fiilinde, kişinin suç işleme kastı olmadığından hırsı...
Ceza hukukumuzda "şuç ortaklığı", faillik dışında kalan azmettiren veya maddi- manevi yardım eden kişileri kapsar. "Suç ortağı" kavramına azmmettiren...
Suç işlenişine yardım yardım eden şahıs hakkında verilecek ceza, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 39/1. maddesinde tanzim edilmiştir. Suç konusu fiil...
Yeni TCK'da yer alan düzenlemelere göre; "adam öldürmek, hırsızlık, nası ızrar, emniyeti suistimal"  gibi suçlar  tek başına yani müstakilen işlenebil...
Özgü suçlarda fail olmak için failin, SUÇA ÖZGÜ bir yükümlülük altında bulunması gerekir. Eğer bu mükellefiyet YOKSA, ÖZGÜ bir suça müşterek fail olar...
Failin akıl hastası olduğundan şüphelenilmesi halinde  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 32. maddesi gereğince rapor alınmalıdır Sanığa ait dosya aras...
5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu'na göre, 12 yaşını ikmal etmemiş kişi hakkında ceza davası açılamaz. 5237 sayılı Kanunu göre,...
Suç tarihinde 12 yaşını ikmal edip de 15 yaşını ikmal etmeyen fail hakkında farik ve mümeyyiz olup olmadığına, ceza-i sorumluluğunu kaldıracak bir dur...
Suç örgütü kavramı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu 220. maddesinde düzenlenmiş; ancak, madde metninde “suç örgütünün” tanımına yer verilmemiştir. Suç ...
HAZIRLIK SORUŞTURMASINDA GİZLİLİK KARARI 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usul Yasası’nın 153/2. Fıkrası hazırlık aşamasında müdafiinin dosya içeriğini...
Alkollü Araç Kullanmak-Trafik Zabıtasının Yetkisi-İdari İtiraz Yolunun Kapalı Olması1.ve 2.defa alkollü araç kullanılması halinde Trafik Zabıtası yetk...
CEZA DAVASININ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNİN TAZMİNAT HAKKINA ETKİSİ 1-Ceza davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılması durumunda, hukuk ma...
ŞİKÂYETTEN VAZGEÇMENİN TAZMİNAT DAVALARINA ETKİSİ I- AÇIKLAMALAR 1- Genel olarak a) Karakolda, savcılıkta şikâyetten vazgeçme beyanı tazminat hakkı...
YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ USULÜ YASASININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER BİLİNDİĞİ GİBİ YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ USULU KANUNU 01.10.2011 TARİHİNDE YÜR&U...
ÇEK,CİRO VE CİRO ZİNCİRİDevir konusu çekin niteliğine göre değişmektedir. Çek hamiline olabileceği gibi bir lehtar adına da ...
Suçun maddi unsuru icrai ya da ihmali bir hareket, hareketten doğan netice ve hareket ile netice arasındaki nedensellik bağıdır. Suçun maddi unsurunu...
İleri tarihli çek dediğimizde anlaşılması gereken çekte vade olduğu değil çekin tanzim tarihinin ileri tarihli olarak atılmasıdır. Bu şekilde düzenlen...
Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı gelişim ve ülkemiz özelinde toplumun çoğunluğunu oluşturan dinamik nüfusun dayatmaları, sınai üret...
Yabancıların taşınma mülk edinimine ilişkin hukukumuzda kabul görmüş iki temel ilke mevcuttur. Karşılıklılık ve kanuni sınırlara uymak kaydı ile Türki...
Tahliye Davaları Hakkında Tahliye davaları Basit yargılama usulüne tabidir. Süresinde cevap verme zorunluluğu yoktur....
Adli Yardım ve Yardımdan Yararlanma Yolları Adli yardım,ilgili kanun ve yönetmeliklerde  sayılan şartları sağlayan, ülkemizdeki v...
 T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas No    : 1990/6-247 Karar No   : 1990/261 Karar Trh  : 05.11.1990 ÖZE...
T.C. YARGITAY 5.CEZA DAİRESİ Esas No    : 1990/4358 Karar No   : 1990/5349 Karar Trh  : 27.11.1990 ÖZET :Memnu ...
 T. C. Y A R G I T A Y 5. Ceza Dairesi  Esas No    : 1996/1367 Karar No   : 1996/1556 Karar Trh  : 08.05.19...
T.C. Y A R G I T A Y  2.Hukuk Dairesi  ESAS           KARAR 90/10467   ...
T.C. Y A R G I T A Y Onaltıncı Hukuk DairesiE. 1990/6540K. 1990/18896T. 27.12.1990 *  KADASTRO TESBİTİ*  GÖREV*  YETKİÖZET : ...
ESKİ TCK UYGULAMASINDA DİPLOMA SAHTECİLİĞİ İLE İLGİLİ CGK KARARI :" ... Uyuşmazlığın konusu sübuta ilişkin olmayıp suç vasfına ilişki...
T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No 2001/17HD-298 Karar No 2002/2 İtirazname 128745 Kararı veren Yargıtay Dairesi 17. Hukuk Dairesi Mahkemesi NARM...
T.C.   YARGITAY 15. H.D   E. 2007/6565   K. 2007/7260  T. 19.11.2007 • İHTİYATİ HACİZ KARARI (...
T.C.      YARGITAY  11. HUKUK DAİRESİ  E. 2006/4314  K. 2006/6450  T. 30.5.2006 • KARAR DÜ...
T.C.YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 1996/319   K. 1996/931  T. 27.3.1996 • EVLENMEK MAKSADIYLA REŞİT MAĞDUREYİ KAÇIRMAK (...
T.C.   DANIŞTAY   10. DAİREE:1984/2326  K:1985/531 T:14.3.1985 DAVA : Davacı kulüp futbol takımı, galip geldiği fu...
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1976/4-3596  K. 1978/696   T. 28.6.1978 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Yanl...
Yargıtay 6.Ceza Dairesi E: 2004/9925 K: 2006/4202 T: 26.4.2006 ÇEKTE KEŞİDE YERİ RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ÖZEL BELGEDE SA...
T.C. YARGITAY13.Hukuk DairesiEsas: 2008/4345Karar: 2008/6088Karar Tarihi: 02.05.2008ÖZET: Sözleşmenin davacı banka tarafından matbu, standar...
Hukuk Genel Kurulu 2007/12-57 E., 2007/36 K. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FAİZ HESAPLAMASI SÖZLEŞME ŞEKLİ VE GENEL İŞLEM ŞARTLARI ...
Hukuk Genel Kurulu 2007/11-55 E., 2007/53 K. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ İLE OLUŞAN MUNZAM ZARAR MÜRURU ZAMAN 818 S. BORÇLAR...
Hukuk Genel Kurulu 2007/5-51 E., 2007/29 K. TEMYİZ NİTELİĞİNDE OLMAYAN KARARLAR YERİNDE OLMAYAN KARAR DÜZELTME İSTEMİ 1086 S. HUKUK USULÜ...
Hukuk Genel Kurulu 2007/2-52 E., 2007/60 K. BOŞANMADA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ KONUTUN SEÇİMİ,BİRLİĞİN YÖNENETİMİ VE GİDERLERE KA...
Hukuk Genel Kurulu 2007/6-53 E., 2007/44 K. İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE YARGITAY KARARLARININ TEBLİĞİ   1086 S. HUKUK USULÜ...
  818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 105 ] 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 125 ] 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU [ Mad...
Hukuk Genel Kurulu 2007/4-5 E., 2007/6 K. ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞAN İFADELER KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI   1086 S. HUKUK USULÜ MUH...
T.C.YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2007/13-60  Karar No:2007/45  GÖREVLİ MAHKEME   TÜKETİCİ KANUNU VE MAHKEMELERİ  ...
T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas:  2008/1639 Karar: 2008/3514 Karar Tarihi: 04.03.2008 ÖZET: Menfi tespit davasında ispat yük&u...
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE “BORCA İTİRAZ ŞEKLİ” ve “BORCA İTİRAZIN SONUÇLARI” (İİK. mad. 16...
  AŞIRI CEZAİ ŞARTIN İNDİRİLMESİ  Günümüzde akdedilen sözleşmelerin neredeyse tamamında cezai şart hükümleri...
  Türk Hukukunda Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yolları & Sürelerin Önemi  İcra hukukunun temeli borçların dev...
Yargıtay bankaların yıllık kart ücreti alma hakkına ilişkin kararı haksız şartlar sebebi ile bozdu.. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 26/9/2007 ...
  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 11.01.2011 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi. 649 maddeden oluşan ve 22 bölüm hal...
ÇEK- BONO vb. gibi KAMBİYO SENETLERİNE özgü HACİZ yolu ile İcra Takibine ilişkin bilgiler Kambiyo senetlerine mahsus h...
ÇEKLER'DE BULUNMASI GEREKLİ UNSURLAR..Türk hukukunda kambiyo senetleri arasında en yaygın kullanım alanı bulan tür çektir. Bu ...
TÜRKİYE’DEKİ YABANCILARIN İKAMET VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA ÇALIŞMA HAKKIBirkaç konuda getirilmiş is...
YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2011/627 Esas 2011/26 KararNİTELİKLİ HIRSIZLIK-SUÇTA TEKERRÜR-YOKSUN BIRAKMANitelikli hırsızlık suçundan sanık B..... Ş.......
YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No:2010/1-702 Karar No:2011/40TAPU İPTALİ VE TESCİLTaraflar arasındaki "tapu iptali ve tescil" davasından dolayı yapı...
YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/18-750 Esas- 2011/69 KararALACAK-T.S.K MECBURİ HİZMET TAZMİNATIİçtihat MetniTaraflar arasındaki "alacak" davas...
YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2011/349 Esas 2011/28 KararNİTELİKLİ KASTEN YARALAMA- TUTUKLUKTA GEÇECEK SÜRENitelikli kasten yaralama su&ccedi...
YARGITAYCeza Genel Kurulu 2011/5-20 Esas 2011/59 KararCİNSEL İSTİSMARCinsel istismar suçundan sanık T..... F..... P....'ın katılanlardan E.. P....
YARGITAY 2. Ceza Dairesi Esas:2008/4900 Karar: 2008/11500 KararKONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAKÖzet: KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK SUÇU GEN...
SULH HUKUK MAHKEMESİ: Bir il veya ilçede bulunması gereken temel mahkemelerden birisidir. Asliye Hukuk Mahkemesi ile benzer davalara bakmakla...
YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2010/13846 E.N , 2010/12518 K.N.GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME-MALA ZARAR VERMESİLAHLI ÖRGÜT ÜYE...
YARGITAY11. Ceza Dairesi 2010/7788 E.N , 2010/11083 K.N.NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKI-Sanığın, mağdur S... K... ile, adı geçen mağdurun yeğeni olan...
YARGITAY 11. Ceza Dairesi 2010/12083 Esas 2010/12149 KararDOLANDIRICILIK- GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAYapılan duruşmaya, toplanıp karar yerin...
T.C. YARGITAY 4. Hukuk DairesiE:1990/13984 K:1990/11144 T:28.12.1990TAHKİM KURULU KARARLARI- Tahkim Kurulu kararları kesindir.3461 s. FFK. m. 13, 14Uy...
Soru1: Şike-Teşvik Operasyonları dalgalar halinde devam ederken, Federasyon’ un yargılama sonucunu beklemeden Etik Kurulu’nu görevlen...
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu  2008/2-432 E.  2008/444 K.  T:18.06.2008 BOŞANMA HUKUKU -KATILIM ALACAĞI- KADININ EV İŞLER...
1. Boşanma Davasının En Önemli ve Öncelikli Adımı Karar Vermektir Boşanma Davasının en olmazsa olmaz şartı gerçekten boşanmayı istem...
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2006/20744 K: 2007/16917  T:04.12.2007 Özet: Davacı-karşı davalı kadının 15.07.2005 tarihinde açmış ol...
DANIŞTAY 13. Daire 2007/13686 E.N , 2008/7969 K.N.Özet: 1- 3984 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN'UN 25. M...
DANIŞTAY 8. Daire 2004/3669 E.N , 2005/96 K.N.ALKOLLÜ İÇKİLERİN SÜRÜCÜLER ÜZERİNDEKİ ETKİ DERECESİ- KAN NUMUNESİ ...
YARGITAY 4. Ceza Dairesi  E:2009/26 K:2011/915 T:02.02.2011  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nite...
YARGITAY 9. Ceza Dairesi 2010/4768 E.N , 2010/8415 K.N.GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN PATLAYICI MADDE KULLANMAK- PATLAYICI...
ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDIYARGITAY 11. Ceza Dairesi 2006/7477 Esas , 2007/420 Karar Özet: ANAYASA 'NIN 76. MADDESİ İLE ÖZEL KANUNLARDA SAYILAN SUÇLARIN S...
YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2007/6429 E.N , 2008/8326 K.N.İNTERNET BANKACILIĞI- BANKALARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU-MÜTERAFİK KUSURÖzetHESABIN...
Geçenlerde akıl danışmak üzere ofisimde ziyaretime gelen bir müvekkilim bir arkadaşının başına gelen bir olaydan söz etti. At&...
Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada; işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla; sigortalının işveren tarafından gö...
I- KAVRAM OLARAK YÖNETİM PLANIKanuna göre, yönetim planı, ana taşınmazın yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetic...
EVLİLİĞİN YANİ AİLENİN SONA ERMESİ;  ölüm,  gaiplik,  cinsiyet değişikliği, evliliğin yokluğu, irade bozukluğu son...
KONUNUN İNCELENMESİ 1 I- Radyo ve Televizyon Yoluyla İşlenen Suçlardan Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluk 1961 Anayasası’nın 121. maddes...