Makaleler
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA YER ALAN SÜRELER

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU'NDA SÜRELER

MADDE

KONU

SÜRE

25

HAKİMİN REDDİ

ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren yedi gün

41

ESKİ HÂLE GETİRME

engelin kalkmasından itibaren yedi gün

66

BİLİRKİŞİNİN İNCELEME SÜRESİ

En fazla üç ay (Gerekçeli merci kararıyla en fazla üç ay uzatılabilir.)

74

GÖZLEM SÜRESİ

üç haftayı geçemez (resmi sağlık kurumunun istemi üzerine, her seferinde

üç haftayı geçmemek üzere ek süreler verilebilir, toplamı üç ayı geçemez)

91

GÖZALTI

***Yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu

süre en fazla oniki saat ***yakalama anından itibaren  yirmidört saati geçemez ***Toplu olarak işlenen suçlarda her defasında bir günü

geçmemek üzere üç gün uzatılabilir.

102

TUTUKLULUKTA GEÇECEK SÜRE

***Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi

en çok bir yıl (Zorunlu hallerde gerekçeli olarak altı ay uzatılabilir)

***Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi

en çok iki yıl (Zorunlu hallerde üç yılı geçmemek üzere uzatılabilir)

105

CUMHURİYET SAVCISININ TUTUKLAMA KARARININ GERİ ALINMASINI İSTEMESİ YA DA ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN SALIVERİLME İSTEMLERİNE DAİR; İSTEMİN KABULÜNE, REDDİNE VEYA ADLİ KONTROL UYGULANMASI HAKKINDA KARAR VERİLECEK SÜRE

üç gün

108

TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ

otuz gün

135

İLETİŞİMİN TESPİTİ

En çok iki ay (bir ay daha uzatılabilir.) (örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen

suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde her defasında bir aydan fazla

olmamak ve toplam üç ayı geçmemek üzere uzatılmasına karar verebilir.)

140

TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME

en çok üç hafta (gerektiğinde bir hafta daha uzatılabilir) (örgütün faaliyeti

çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde her

defasında bir haftadan fazla olmamak ve toplam dört haftayı geçmemek üzere

uzatılabilir)

151

MÜDAFİLİK GÖREVİNDEN YASAKLANMA

Bir yıl(altı aydan fazla olmamak üzere iki defa uzatılabilir)

172

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARIN ETKİN SORUŞTURMA YAPILMADAN VERİLDİĞİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN KESİNLEŞMİŞ KARARIYLA TESPİT EDİLMESİ ÜZERİNE YENİDEN SORUŞTURMA AÇILABİLECEK SÜRE

Kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay

173

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARINA İTİRAZ

Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün

174

İDDİANAMENİN İADESİ

İddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibarenonbeş gün

177

SANIĞIN SAVUNMA DELİLLERİNİN TOPLANMASI İSTEMİ

duruşma gününden en az beş gün önce

232

GEREKÇENİN DOSYAYA KONULMASI

Hükmün açıklanmasından itibaren en geç onbeş gün

247

ÇAĞRILAN SANIĞIN ÇAĞRIYA UYMA SÜRESİ

işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren onbeş gün

253

UZLAŞMA TEKLİFİNE CEVAP

kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün

253

UZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN SONUÇLANDIRILMASI

Belgelerin örnekleri verildikten itibaren otuz gün (Cumhuriyet savcısının

Kararıyla yirmi gün uzatılabilir)

268

HAKİMİN YA DA MAHKEMENİN KARARLARINA İTİRAZ

Öğrenme gününden itibaren yedi gün (başkaca hüküm yoksa)

270

HAKİMİN YA DA MAHKEMENİN KARARLARINA İTİRAZ

Öğrenme gününden itibaren yedi gün (başkaca hüküm yoksa)

273

TUTUKLAMA KARARI, CUMHURİYET SAVCISININ TUTUKLAMA KARARININ GERİ ALINMASINI İSTEMESİ YA DA ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN SALIVERİLME İSTEMLERİNE YAPILAN İTİRAZA DAİR; . ŞÜPHELİ, SANIK VEYA MÜDAFİİNİN GÖRÜŞÜNÜ BELİRTECEĞİ SÜRE

Üç gün

276

İSTİNAF İSTEMİNİN REDDİ HALİNDE İTİRAZ

ret kararının  tebliğinden itibaren yedi gün

277

İSTİNAF İSTEMİNE CEVAP

tebliğ tarihinden itibaren yedi gün

291

TEMYİZ SÜRESİ

hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün

295

SÜRE TUTUMDAN SONRA GEREKÇELİ TEMYİZ

temyiz başvurusu için belirlenen sürenin bitmesinden veya gerekçeli kararın

tebliğinden itibaren yedi gün

296

TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE İTİRAZ

ret kararının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün

297

TEMYİZE CEVAP

tebliğ tarihinden itibaren yedi gün

308

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ DAİRE KARARINA İTİRAZI

ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün (Sanığın lehine itirazda

süre aranmaz)

332

CUMHURİYET SAVCISI, HÂKİM VEYA MAHKEME TARAFINDAN BİLGİ İSTEMİNE CEVAP

on gün