Makaleler
HAZIRLIK SORUŞTURMASI NEDİR?

HAZIRLIK SORUŞTURMASI NEDİR?

Hazırlık soruşturması, ceza soruşturmasının ilk aşamasıdır. Ceza soruşturması Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülür. Her Cumhuriyet Başsavcılığında bir Cumhuriyet Başsavcısı ile yeteri kadar Cumhuriyet Savcısı bulunur. Başsavcılık bir bütündür. Her bir suç için ayrı soruşturma yapılır. Başsavcının yaptığı iş bölümüne göre her bir soruşturmaya ayrı bir savcı bakar. Bu soruşturmaya verilen numaraya soruşturma numarası denir. Soruşturma ile ilgili tüm işlemleri cumhuriyet savcısı bizzat yürüttüğü durumlar olabileceği gibi işlemlerinin bir kısmını kolluk vasıtası ile yürütebilir.  Kolluk polis ve jandarmadır. Şehir sınırları dahilinde polis görev yapar. Kırsal alanlarda jandarma görevlidir.

HAZIRLIK SORUŞTURMASI NASIL BAŞLAR?

Kanunlarının yapılmasını yasaklayarak yaptırıma bağladığı suç dediğimiz davranışlardan savcının haberi doğrudan olmaz. Kolluğa gelen ihbar (155- 156) veya şikayet neticesinden toplanan evraklar savcılığa ulaşınca hazırlık soruşturması başlayabileceği gibi Şikayet Cumhuriyet Başsavcılığına da yapılarak hazırlık soruşturması başlayabilir.

Kolluk ya da cumhuriyet savcısı gerekli işlemleri tamamladıktan sonra soruşturma dosyası hakkında cumhuriyet savcısının bir karar vermesi gerekir. Savcı ortada bir suç olduğu kanaatinde ise İddianame düzenleyerek ceza davası açar. Aksi kanaat hasıl olmuş ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir.

Hazırlık soruşturmasında savcı soruşturmanın patronudur. Santral gibi çalışır. Tüm evraklar savcının önünden geçer. Savcı gerekli hallerde kolluk ile yazışma yaparak soruşturmayı derinleştirir.

Savcı, suç şüphesinden yola çıkarak işlem yapar. Suç işlediği düşünülen kişiye şüpheli denir. Şüphelinin işlediği düşünülen eylemin suç olduğu kanaatine sahip olan savcı kanunda yazılı olan suçlardan birinin varlığını tespit ederse veya şahsi kanaati sonucu yine kanunda yer olan sebeplerinin birinin varlığı var ise şüphelinin tutuklanması için şüpheliyi hakime sevk eder. Tutuklama bir tedbirdir. Suç şüphesinin yoğun olması gerekir, delillerin kararması ihtimali olması gerekir. Kanunda yazılı sebeplerin varlığına dair şüphe hakimde de var ise şüphelinin tutuklanmasına karar verilir. Aksi durumda şüphelinin tutuklanması talebi reddedilir, hazırlık soruşturması şüpheli tutuksuz olarak devam eder.

Hazırlık soruşturması özetle suçun varlığının tespitine dair yapılan soruşturma olup, istisnai hallerde şüphelinin tutuklandığı, savcılar tarafından bizzat yönetilen sonunda da iddianame düzenlenen ya da kovuşturmaya yer almadığına dair karar verilen ceza hukuku sürecidir.